ลงประกาศ ข่าวสาร พูดคุยกัน รับโฆษณาสินค้า

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink คุณภาพ อย่างเดียว หรือมีเนื้อหาและแนบลิ้งด้วยบน Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับทุกกรณี

ทุเรียนไทย ตลาดต้องการมากขึ้น

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
309 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 185
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

แนวโน้มทุเรียนไทยในตลาดโลก ซึ่งทุเรียนไทย เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นหมายรวมไปถึงยังมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นจากตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็พบว่ามีสาเหตุรวมไปถึงความเสี่ยงของการส่งออกทุเรียน ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอ่อน โรคพืช แมลงศัตรูพืช การขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีประกอบกับเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความตระหนักรู้รวมทั้งเตรียมพร้อมให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเกษตรดิจิทัล

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้นำเทคโนโลยี Smart Sensors ร่วมด้วยระบบ IoTs มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบูรณาการองค์ความรู้ตลอดกระบวนการการผลิตพืช องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม แล้วก็องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งของหน่วยงานภายในแล้วก็ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐบวกกับภาคเอกชน ภายใต้แนวทาง รูปแบบ (Model) การเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตพืชของกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย

  1. เทคโนโลยีด้านดิน
  2. เทคโนโลยีด้านพืชรวมถึงอารักขาพืช
  3. เครื่องจักรกลการเกษตร
  4. การให้น้ำ
  5. เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ
  6. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs)
  7. Big Data Platform
  8. ระบบช่วยตัดสินใจการผลิตพืช

มาช่วยยกระดับกระบวนการผลิตทุเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณบวกกับคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการผลิตพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการตรวจวัดจากเซนเซอร์ทางการเกษตร ประมวลผล ประกอบกับควบคุมอัตโนมัติในการผลิต ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร

สำหรับการขยายผลเชิงพื้นที่ และก็เป็นต้นแบบการพัฒนาสู่พืชชนิดอื่นต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ตามนโยบายการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรร่วมกับสหกรณ์

โครงการได้ดำเนินการจำนวน 2 แปลง ณ อ.นายายอาม บวกกับ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี แอปพลิเคชันควบคุมระบบการให้น้ำทุเรียนผ่านสมาร์ทโฟน สามารถควบคุมการปิด-เปิดปั๊มน้ำ ควบคุมการปิด-เปิดโซลินอยด์วาล์วของประตูน้ำภายในสวนทุเรียน Dashboard การผลิตทุเรียน ที่แสดงค่าสถานะต่างๆ ภายในแปลงปลูก เช่น ระยะการเจริญเติบโตรวมไปถึงการพัฒนาของทุเรียน ข้อมูลสภาพอากาศ คำแนะนำการดูแลรักษาทุเรียน ด้านการจัดการศัตรูพืช ธาตุอาหารพืช น้ำ สถานะการทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์ทางการเกษตรภายในแปลง

รวมถึงการบันทึกกิจกรรมภายในแปลงปลูก เพื่อนำไปพัฒนาระบบช่วยวางแผนการผลิตทุเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน RainReport ที่สามารถรายงานการพยากรณ์การตกของฝนประกอบกับสภาพอากาศภายในแปลงปลูกแบบระบุพิกัด ล่วงหน้า 2 วัน

แล้วก็การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชร่วมด้วยการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำเฉพาะจุด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ทำให้เกษตรกรมีข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในแปลงปลูก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนจัดการสวน

จากนวัตกรรมยกระยะดับทุเรียนไทย ส่งผลทำให้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน กรมวิชาการเกษตรรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2566

รับโฆษณาสินค้า กับเรา กระดานข่าวเกษตรอินทรีย์

 
โพสต์ : 20/09/2023 9:28 am
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

การปลูกถั่วฝักยาวแบบพอเพียง ทำได้จริงหรือไม่

ถั่วฝักยาว เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกมากๆ เพราะการปลูกแบบธรรมชาติแบบเกษตรอินทรีย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์

ถั่วฝักยาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกแบบอินทรีย์คือ ใน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ข้าวอะไรที่คนไทยไม่เคยได้กิน

ข้าวหอมมะลิแท้ๆ ที่คนไทยบางคน อาจยังไม่เคยได้สัมผัสถึงรสชาติแห่งความหอม นุ่ม และอร่อยมาก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ลงทุนกับหุ้นทอง หรือทองจริง ๆ แบบไหนดีกว่ากัน

ข้อแตกต่างระหว่าง การเทรดหุ้นทองคำ กับ ซื้อทองคำจริง ๆ มาเก็บ วิธีลงทุนคล้ายกัน แต่ขาดทุนไม่เท่ากัน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
อาการของต้นพืชแบบไหนที่แปลว่าขาดสารอาหาร

ถ้าคุณอยากปลูกพืชผัก ผลไม้ หรือพืชพันธุ์ต่างๆ ให้งอกงามและได้ผลดี ก็จำเป็นอย่างมากที่ต้องอ่านเรื่องน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ผักเคล ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ

ผักเคล (Kale) หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “คะน้าใบหยัก” อย่างที่รู้กันว่า เคล เป็นพืชตระ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม