Notifications
Clear all

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink ด้วย Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับลงทุกกรณี

ข้าวไทยมีแนวโน้มดีขึ้น หลังจีนประกาศขึ้นทะเบียนโรงสีเพิ่ม

1 Posts
1 Users
0 Likes
266 Views
ทำเกษตร
(@admin)
Member Admin
Topic starter
 

ชาวนาไทยได้เฮอีกครั้ง หลังกรมวิชาการเกษตร ดันจีนขึ้นทะเบียนโรงสีผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวไทยสำเร็จ หลังรอกว่า 4 ปีจีนให้โควตารอบ 2 ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 46 ราย เผยยอดรวมผู้ผลิตผ่านขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนพุ่งแตะ 93 ราย ปลื้มข้าวไทยเนื้อหอม 10 เดือนส่งออกไปแดนมังกรแล้วกว่า 4 แสนตัน โกยรายได้เข้าประเทศเกือบ 7 พันล้านบาท

จีนประกาศขึ้นทะเบียนโรงสีผู้ผลิตข้าวไทยเพิ่มเป็น 93 ราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้แจ้งข้อมูลว่า จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวโดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกรายต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วเท่านั้น

นั่นหมายความว่าจีนได้ส่ง “มาตรฐานการขึ้นทะเบียน” ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวเบื้องต้นก่อนเสนอรายชื่อให้จีนพิจารณาส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินที่ไทย โดยในปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยให้จีนเข้ามาตรวจประเมินชุดที่ 1 จำนวน 60 ราย นั่นหมายความว่าผ่านการตรวจประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนกับจีนรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 กรมวิชาการเกษตรได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยชุดที่ 2 จำนวน 46 รายให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน แต่เนื่องจากจีนเกิดการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่จึงยังไม่พร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินที่ไทย นั่นหมายความว่ากรมวิชาการเกษตรได้พยายามผลักดันในทุกช่องทางให้จีนเพิ่มจำนวนผู้ผลิตข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากจีนเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวของไทย โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตชุดที่ 2 จำนวน 46 รายดังกล่าวกลับไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้แจ้งข้อมูลว่า หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวไทยจำนวน 46 รายดังกล่าวไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งเพื่อคุณค่าของข้าวไทยให้ได้ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เชื่อมโยงของจีนมาโดยตลอด

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าหน่วยงาน GACC ของจีนแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวชุดที่ 2 ของไทยจำนวน 5 รายเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินผ่านทางช่องทางวีดิโอคอน เฟอเรนซ์ โดยการสุ่มตรวจจะเน้นมาตรการความปลอดภัยอาหาร ศัตรูพืช รวมทั้งมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามคู่มือของ FAO รวมทั้ง WHO

วันนี้เราได้รับแจ้งข่าวดีจากจีนว่า ผลการสุ่มตรวจ 5 ตัวแทนผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวของไทย ได้ผ่านการพิจารณาจากจีนแล้ว ส่งผลให้ในรอบ 2 นี้มีผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวที่สามารถส่งออกไปจีนได้รวมทั้งหมด 46 ราย นั่นหมายความว่าเป็นความพยายามของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ติดตามรวมทั้งผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวเพิ่มเติมมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว

โดยขณะนี้จีนขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวของไทยให้เหลือเพียงบัญชีรายชื่อเดียวโดยนำรายชื่อผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในรอบแรกจำนวน 49 ราย กับชุดที่ 2 จำนวน 46 ราย มาผนวกรวมกัน อย่างไรก็ตาม มีบริษัทผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวในชุดแรกจำนวน 2 รายได้ย้ายที่ตั้งโรงงานทำให้พ้นสภาพการขึ้นทะเบียนจึงเหลือบัญชีรายชื่อผู้ผลิตรวมทั้งแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนทั้ง 2 ชุดดังกล่าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย นั่นหมายความว่านี่ก็คือรายละเอียดจากการเปิดเผยของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รวมทั้งนอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรขอย้ำเตือนผู้ส่งออกด้วยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกในขณะนี้จีนจึงให้ความสำคัญการตรวจสินค้านำเข้าอย่างเข้มข้นทั้งเรื่อง การปฏิบัติตามพิธีสารส่งออกข้าวไทยไปจีน ศัตรูพืช ความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมทั้งการป้องกันการปนปื้อนเชื้อโควิด-19

จึงขอให้ผู้ส่งออกของไทยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระงับการนำเข้าด้วย โดยในช่วงเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกข้าวไปจีนปริมาณรวม 430,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาท โดยประเทศหลักที่จีนนำเข้าข้าวคืออินเดีย เวียดนาม รวมทั้งไทย

ที่มา msn.com รวมทั้ง มติชนออนไลน์

 
Posted : 25/11/2021 2:57 am

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้