ลงประกาศ ข่าวสาร พูดคุยกัน รับโฆษณาสินค้า

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink คุณภาพ อย่างเดียว หรือมีเนื้อหาและแนบลิ้งด้วยบน Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับทุกกรณี

กรมเกษตร แนะทำปุ๋ยหมักใช้เองลดรายจ่าย

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
64 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 156
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปุ๋ยเป็นต้นเหตุสำคัญในการปลูกพืช

ที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาแพง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรไทยยังคงมีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการใช้ปุ๋ยมากเกิน หรือน้อยกว่าความต้องการของพืช ซึ่ง ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว

จึงได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนความรู้ด้านจัดการดินและก็การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร ตามหลักการ 4 ถูก ซึ่งประกอบด้วย ถูกสูตร หมายความว่า การใส่ปุ๋ยตามชนิดร่วมด้วยตามสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ถูกอัตรา เท่ากับ การใส่ปุ๋ยในอัตราบวกกับปริมาณที่พอเหมาะ เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ถูกเวลา จะเป็นดังเช่น การใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และก็ถูกวิธี จะเป็นดังเช่น การใส่ปุ๋ยให้พืชในจุดที่พืชสามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

โดยอาศัยกลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ให้บริการตรวจสอบ N P K หมายรวมไปถึง pH ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้คำแนะนำการจัดการดินรวมไปถึงปุ๋ยเบื้องต้น บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง คุณภาพดี ราคาถูกแก่สมาชิกรวมไปถึงชุมชน

โดยแต่ละศูนย์มีการบริหารจัดการด้วยเกษตรกรอง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งนอกจากการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานแล้ว การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ทั้งก่อให้เกิด 4 ลด

เช่นนั้นแล้วคือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน ประกอบไปด้วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี และก็4 เพิ่ม หมายความ เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต รวมทั้งเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้

ปัจจุบัน ศดปช. เปิดให้บริการแล้วจำนวน 882 ศูนย์ ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเรียนรู้การจัดการดิน
บวกกับปุ๋ยที่สนับสนุนให้เกษตรกรจัดการดินและก็การใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง

และใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพพื้นดินในแปลงปลูกของตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้รวมทั้งปรึกษาเรื่องการจัดการดินประกอบกับการใช้ปุ๋ย จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง

เพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินรวมถึงความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ประกอบไปด้วยเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ได้ที่ ศดปช. ใกล้บ้านท่าน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

ประกาศฟรี กับเรา กระดานข่าวเกษตรอินทรีย์

 
โพสต์ : 16/03/2023 11:27 am

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้