ลงประกาศ ข่าวสาร พูดคุยกัน รับโฆษณาสินค้า

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink คุณภาพ อย่างเดียว หรือมีเนื้อหาและแนบลิ้งด้วยบน Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับทุกกรณี

เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
641 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 180
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

ขอเชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก 15 วัน กรณีไม้ผล / พืชยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช

ซึ่งเงื่อนไขผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร หรือ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต โดยมีผู้แทนมาขึ้นทะเบียนในนามครัวเรือนได้เพียง 1 คน หากเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนได้ โดยต้องบรรลุนิติภาวะ และ มีสัญชาติไทย

ในส่วนของจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้

  • ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
  • ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
  • ปลูกพืชในโรงเรือน ตั้งแต่ 72 ตรม. ขึ้นไป
  • เพาะเห็ด ทำผักงอก ตั้งแต่ 30 ตร.ม.ขึ้นไป
  • ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป
  • ชันโรง 20 รัง ขึ้นไป
  • ครั่ง 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป
  • ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วงสาคู อย่างใด อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป

ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เช่นกัน โดยต้องยืนยันรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตร ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นๆ เกิน 8,000 บาท ขึ้นไป

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถทำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเกษตรกรรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลประมาณ 5 วันทำการ หลังจากนั้นจึงสามารถขึ้นทะเบียนและติดตามผลผ่านระบบได้

ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนได้ผ่าน Farmbook Application โดยใช้รหัสที่ระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นข้อเท็จจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จ ถือเป็นความผิดทางอาญา

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้าน

 
โพสต์ : 10/05/2023 11:17 am
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

10 วิธีปลูกทุเรียน ให้โตเร็วและลูกดก

เปิดวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ลูกดก รวม 10 เทคนิคจากมืออ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน มีหลักการทำและมีข้อปฎิบัติง่าย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

บัวบกโขด ทุกเรื่องน่ารู้อยู่ที่นี่

บัวบกโขด ไม้โขดที่ทำรายได้เติบโตอย่างสูง โดยไม่ง้อว่าสภ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การเลี้ยงสัตว์ ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว

บทความนี่ เขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านในประเทศไทย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกสับปะรดอินทรีย์

สับปะรดอินทรีย์ คืออะไร? กับหลากหลายคำถาม แต่สับปะรดอิน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การขยายพันธุ์พืช

ปักชำมะนาวจากยอดได้ยังไง การขยายพันธุ์มะนาวด้วยยอด

แนะวิธีการปักชำมะนาววิธีใหม่ที่นิยมกัน สามารถทำในขวด หร

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม