เกี่ยวกับเรา เกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อ

เกี่ยวกับเรา ข้อมูล การทำเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อ และเราคือ เกษตรกร อาชีพเราอยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศเลยก็ว่าได้ โดยทั่วไปนั้นประเทศไทย มีประชากรส่วนใหญ่ทำมาหากินด้วยอาชีพเกษตรกรรม มีบ้างที่เป็นคนต่างชาติอพยพจากประเทศอื่นเข้ามาทำมาหากิน หรือเพื่อค้าขาย แต่โดยไทยแท้แล้ว

เริ่มต้นการปลูกยางพารา

คนไทยถือว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติในท้องที่ไม่แพ้ชาติอื่นๆ ในเรื่องขององค์ความรู้ทั่วไป รวมทั้งเรื่องพืช ต้นไม้ การเกษตร อีกทั้งยังมีการคิดค้นพันธุกรรมของพืชพันธุ์ใหม่ๆ อย่างข้าวหอมมะลิ ก็มีอยู่ให้เห็นในประวัติศาตร์ชาติไทย สำหรับข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นก็เพื่อเป็นแนวทางในการทำ เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน ตามรอยพ่อ ร.9 เป็นหลัก และตามแนวคิดของใครหลายๆ คนโดยไม่ได้ยึดถือเป็นแนวเฉพาะทาง แต่ยึดเอาความเป็นไปได้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน ที่สามารถจะอยู่ได้แบบพอเพียง


For Visitors

เราขอบคุณในความกรุณาจากทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจในเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เกษตรอินทรีย์ แห่งนี้ และหากต้องการนำบทความในหน้าใดๆ ก็ตามไปเผยแพร่หรือคัดลอกไปใช้ในกรณีใดๆ ต่อ โปรดกรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง // เราไม่มีนักเขียนประจำ มีแต่นักเขียนอิสระที่ชอบทำเกษตรเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเชิงวิชาการ บทความเราจึงไม่เป็นไปในทางวิชาการ แต่ปฏิบัติได้จริง

Terms of use Contents

ทุกท่านสามารถคัดลอกเนื้อหาและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้ ด้วยการให้เครดิตเพื่อใช่ร่วมกันกับเจ้าของบทความ แม้ว่าบทความบางรายการ จะมีการนำมาเผยแพร่ต่อจากต้นฉบับ ทางเราก็ยังมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาที่ไปที่ชัดเจน หากมีการนำเสนอและมีการอ้างอิงถึงเราในแหล่งอื่น เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ กับเนื้อหาส่วนนั้น ด้วยนโยบายนี้ ท่านสามารถคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ต่อได้ตามสะดวก แม้จะไม่ได้ให้เครดิตถึงแหล่งที่มาร่วมกันก็ตาม

ต้องการติดต่อเพิ่มเติม / ต้องการลงโฆษณา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message