เลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวัน ในโรงเรียนต้นแบบ

ราคาผัก ราคาไข่ สินค้าเกษตร

CPF หนุนไก่ไข่อาหารกลางวัน ไทยรัฐวิทยาต้นแบบสู่ความสำเร็จ โรงเลี้ยงไก่ไข่ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ.ศรีสะเกษ ในโครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร กลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กับภาครัฐ และเอกชน ได้ดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนมีนาคมปีนี้ ได้เปิดโครงการใหม่ที่ โรงเรียนสวัสดีวิทยา ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มาเข้าร่วมในโครงการด้วย

ทาง มร. เคียวอิชิ ทานาดะ (Mr.Kyoichi Tanada) ประธานคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) บอกว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยทาง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ JCC จัดทำโครงการครั้งแรกมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชมพรรษา ครบ 6 รอบ (72 พรรษา) และได้ เข้าร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 นี้ เป็นปีที่ 11 แล้ว ซึ่งจะให้การสนับสนุนโครงการดีๆเป็นประจำทุกปี


Day 149 - Kitten and chicks

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ บอกว่า มูลนิธิและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ร่วมกันเดินหน้า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร กลางวันนักเรียน ในโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดย ครั้งแรกที่เริ่มดำเนินการนั้น เราทดลองจาก…โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นต้นแบบ กระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จ จึงต่อยอดมาถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนถึง 320 แห่ง ล่าสุดตั้งเป้าขยายให้ครบ 500 แห่งภายในปี 2556 ซึ่งได้เตรียมต่อยอด “กิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ในโรงเรียน” เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการรับประทานไข่ไก่ทุกวัน แม้ในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม

ด้านนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ บอกว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยในต้นปีนี้มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาดำเนิน โครงการแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ชมรมอนุรักษ์ พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 1 และ 2 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร, โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) กับ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง อ.แม่สอด จ.ตาก, โรงเรียนบ้านฝายพญานาค อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และ โรงเรียนสวัสดีวิทยา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ แห่งนี้ด้วย และเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมาย 500 แห่ง ภายในปี พ.ศ.2556 ได้แน่นอน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ทั้งนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประสบความสำเร็จในหลายด้าน ทั้งในเชิงปริมาณที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่วนในเชิงคุณภาพ ก็พบว่ามีโรงเรียนที่ดำเนินโครงการเป็นตัวอย่างหรือแหล่งเรียนรู้แก่สถาน ศึกษาอื่นๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 20% โดยโรงเรียนเหล่านี้สามารถนำองค์ความรู้ ได้แก่ การคิดต้นทุน การคำนวณผลผลิต การหาตลาดรองรับไปประยุกต์ใช้กับโครงการเกษตรอื่นๆ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา เป็นต้น

นอกจากนี้แต่ละโรงเรียนยังสามารถจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ 1-2 แสนบาท ไว้เป็นกลไก การพัฒนาระดับโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน เป็นโอกาสเข้าถึงการมีสุขภาพดีควบคู่กับการมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจะกลายเป็น พื้นฐานอาชีพแก่เยาวชนในอนาคต..!!


ที่มา ไชยรัตน์ ส้มฉุน / ไทยรัฐออนไลน์