แมลงดำหนาม ศัตรูสวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า มะพร้าว ในท้องตลาดเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง นอกจากสภาวะภัยแล้ง สาเหตุหนึ่งมาจากศัตรูพืชหลายอย่างทั้งด้วงแรด ด้วงไฟในสวนมะพร้าว หลายชนิดและที่สำคัญคือ แมลงดำหนาม ที่เข้าทำลายกัดกินน้ำเลี้ยง

ส่งผลให้ต้นมะพร้าวในพื้นที่หลายแห่งยืนต้นตายไปตามๆ กัน


และจากนั้นอีกไม่ช้านานคาดว่ามันคงยกฝูงบินลงพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่อย่าง ปาล์มน้ำมัน เป็นแน่ หากเกษตรกรยังไม่สามารถหาวิธีกำจัดมันได้

แมลงดำหนามมะพร้าว (Two-coloured coconut leaf beetle) พบการแพร่กระจายในแถบประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในหมู่เกาะซามัว รวมทั้ง ประเทศไทย ทั้งตัวหนอน ตัวเต็มวัย จะอาศัยอยู่กับยอดอ่อน ใช้เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่พักอาศัย

กระทั่งใบเดิมคลี่ออกจึง ย้ายไปหาใบอ่อนใหม่ หากเกษตรกรเปิดใบที่ถูกทำลายออกดูจะพบรอยสีน้ำตาลแห้งเป็นทางยาว ลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต และหากเกิดการทำลายรุนแรงทั่วทั้งยอดมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนเรียกว่า โรคหัวหงอก

Coconut leaf Two-coloured coconut leaf beetle
ทั้งนี้ในช่วงประมาณ ปี 2547 พบว่า มีแมลงดำหนามที่คาดว่าอาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมีในอดีตและสภาพอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น ทำให้พวกมันพัฒนาสายพันธุ์เพื่อความอยู่รอด เข้ามาระบาดทำลายมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน หมากเขียว หมากเหลือง และหมากแดง ได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ และอีกหลายจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก

ตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม เป็นด้วงปีกแข็ง ลำตัว ค่อนข้างแบน ขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร ส่วนหัว ท้อง มีสีน้ำตาล อก เหลืองปนส้ม ปีก มีสีน้ำตาลเข้มปลายดำ 2 คู่ ยาว 1 ใน 2 ของลำตัว


ตัวเมีย ทั้งชีวิตวางไข่เฉลี่ยที่ 100 ฟอง แต่ละครั้งจะวางเป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นแถว 2-4 ฟอง ลักษณะยาว ค่อนข้างแบน รูปร่างคล้ายแคปซูล มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใต้ใบมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ทั้งต้นเล็กและต้นสูงที่ให้ผลผลิต

Two-coloured coconut leaf beetle

จากนั้นประมาณ 5 วัน จึงฟักเป็นตัวหนอน สีขาว บริเวณด้านข้างของลำตัวมีลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา ปลายสุดของส่วนท้องมีหนาม รูปร่างคล้ายคีมยื่นออกมา 1 คู่ ในวัยนี้จะกัดกินดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ อันเป็นช่วงที่ทำลายได้รุนแรงกว่าตัวเต็มวัย โดยเฉพาะในช่วงอากาศแห้งแล้งขาดน้ำ จะเอื้อต่อการระบาดเป็นอย่างยิ่ง แล้วใช้เวลานาน 30-40 วัน จึงเข้าสู่ดักแด้ หนอนที่เจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเข้าดักแด้ในกาบใบมะพร้าวประมาณ 4-7 วัน แล้วจึงออกมาดูโลก และเข้าสู่วัฏจักรวงจรชีวิต

สำหรับศัตรูคู่อาฆาตที่สามารถปราบกำจัดพวกมันได้ก็คือ แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว และเชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม

ที่มา เพ็ญพิชญา เตียว / ไทยรัฐออนไลน์