แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรทะยานพุ่ง

รมว.เกษตรฯ ระบุ ตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรจากปี 2553 อยู่ในระดับสูงสุด สร้างสถิติใหม่ สูงขึ้น 23.83% จากดัชนีในปี 2552 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 นี้แน่นอน

แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร

โดยแหล่งข่าวจาก นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ตัวเลขดัชนีราคาสินค้าเกษตรปี 2553 อยู่ในระดับสูงสุดสร้างสถิติใหม่ โดยอยู่ที่ 156.72 สูงขึ้น 23.83% จากดัชนีปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 126.49 และยังสูงกว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงสุดที่ 132.57 อีกด้วย โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ สุกร ไก่เนื้อ ทั้งนี้ คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน ม.ค.54 นี้ เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันและยางพารามีแนวโน้มสูงขึ้น


แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร

ขณะที่ดัชนีผล ผลิตสินค้าเกษตรปี 2553 ลดลงจากปีก่อน 3.44% โดยสินค้าสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี และประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯคาดว่าดัชนีผลผลิตในเดือน ม.ค.นี้ จะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เพราะมีผลผลิตสินค้าสำคัญ เช่น มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานออกสู่ตลาดมากขึ้น สำหรับภาพรวมแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศปี 54 เปรียบเทียบกับปี 53 พบว่า แนวโน้มด้านราคาที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และสับปะรด ส่วนในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ เช่น ไก่เนื้อและสุกร คาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ที่มา ไทยรัฐ