เอกชนส่งเสริมการปลูกถั่วฝักยาว

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว

เกษตรจังหวัดเผยว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านและเกษตรกรทั่วไปให้มี การปลูกถั่วฝักยาว การผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวเกษตรจังหวัด จังหวัดพะเยา ให้รายละเอียดว่า บริษัทเอกชนส่งเสริมการปลูกถั่วฝักยาวผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวต่อไร่ ให้ได้สูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดย นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรชาวพะเยาปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ด พันธุ์หลายบริษัทแล้ว


ซึ่งการผลิตดังกล่าวเป็นการเกษตรแบบประณีต โดยจะต้องปลูกต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกกันคนละแปลง เพื่อป้องกันการผสมตัวเอง โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกถั่วฝักยาว ผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ประสานขอให้นักวิชาการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ไปให้ความรู้และสาธิตเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบประณีตแก่เกษตรกรแล้ว

การปลูกถั่วฝักยาว และการเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาว

การเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวต่อไร่

สำหรับการผสมพันธุ์ในรูปแบบนี้เป็นการผสมแบบเปิด โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องทำการช่วยผสมเกสร เมื่อเมล็ดแก่ก็จะแกะเปลือกคัดเมล็ดลีบออก จากนั้นส่งให้บริษัทที่มาส่งเสริมการปลูก ส่วนค่าตอบแทนจะได้รับหลังจาก 15 วันไปแล้ว สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสำหรับผลผลิตถั่วฝักยาวต่อไร่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกถั่วฝักยาวที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร 054 – 887-050 ทุกวันและเวลาราชการ