เลี้ยงปลาดุกให้เป็นปลาเนื้ออ่อน

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน

ปกติทั่วไปในเรือกสวนไร่นามักจะมีปลาดุกนาให้จับกินอยู่เสมอไม่ขาด ในช่วงก่อนเข้าหน้าแล้ง ปลาจะหนีน้ำหาที่จำศีล หรือจับคู่ และช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ๆ ปลาจะออกมาหาที่วางไข่ ส่วนใหญ่นักจับปลาจะได้ปลาเนื้อดีตัวใหญ่ไว้เป็นอาหาร แต่หากเป็นบ่อเลี้ยงในสวนเกษตรพอเพียงนั้น จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิดทั้งปลานิล ทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก ทำอาหารในหลากหลายเมนูอร่อยยิ่ง

เลี้ยงปลาดุกให้เป็นปลาเนื้ออ่อน

โดยเฉพาะปลาดุกสามารถนำมาทำอาหารได้อร่อยหลายอย่าง เนื้อปลาดุกไม่เหนียวมากโดยเฉพาะปลาดุกนา ปลาดุกด้าน เนื้อจะมีความแน่นมากกว่าปลาดุกอุย แต่หากเป็น ปลาดุกเนื้ออ่อน ด้วยล่ะก็เนื้อจะหวาน นิ่ม อร่อยมากทีเดียว แต่การที่จะจับปลาเนื้ออ่อนมาทำอาหารนั้นค่อนข้างยากเพราะปกติทั่วไปจะหาปลาดุกเนื้ออ่อนตามไร่นาบ่อปลานั้นยากยิ่ง หากไม่ได้มีการเลี้ยงโดยเฉพาะจริงๆ วันนี้จะมาเสนอวิธีการเลี้ยงปลาดุกด้านธรรมดาๆ ให้กลายเป็นปลาดุกเนื้ออ่อนกัน ด้วยเทคนิคง่ายๆ


เลี้ยงปลาดุก ให้เป็นปลาดุกเนื้ออ่อน

ประโยชน์คือ เพื่อเพิ่มความน่ากินให้ปลาดุกด้านที่เลี้ยงไว้ วิธีการง่ายๆ คือให้นำดินโคลนหรือดินจอมปลวกใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงปลาในปริมาณ 10% ของบ่อ ปลาจะมีสีเหลืองสวยงาม และปลาดุกด้านจะกลายเป็นปลาเนื้ออ่อนได้ โดยคุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ได้บอกว่าการเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันที่เลี้ยงกันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกด้านเกือบจะทั้งหมด (ปลาดุกด้าน เป็นชื่อเรียกทางภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะเนื้อที่แข็ง สีของปลาจะมีสีดำ ทางภาคกลางจะเรียกว่าปลาดุกนา) ซึ่งในเรื่องรสชาติและลักษณะของเนื้อปลาจะสู้ปลาดุกเนื้ออ่อนไม่ได้ แต่สำหรับคุณลุงบุญชูมีเทคนิคและวิธีการในการทำให้ปลาดุกกลายเป็น ปลาดุกเนื้ออ่อน ได้อย่างง่ายดาย

การทำให้ปลาดุก กลายเป็น ปลาดุกเนื้ออ่อน

ในระหว่างการเลี้ยงปลาดุกให้นำดินเหนียว หรือดินจอมปลวกมาใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงประมาณ 5-10% ของบ่อ แค่นี้เองปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้ก็จะกลายเป็นปลาดุกเนื้ออ่อน ซึ่งมีลักษณะสีเหลืองน่ารับประทาน และขายได้ในราคาที่ดี หรือจะเป็นวิธีการเลี้ยงปลาดุก โดยเลี้ยงในล้อรถยนต์ หรือใช้ล้อรถยนต์เก่าๆ ใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงให้เต็ม หรือการเลี้ยงในท่อซีเมนต์หรือบ่อปูน จะสามารถเลี้ยงให้เป็นปลาดุกเนื้ออ่อนได้

เหตุผลคือ หากปลามีการเคลื่อนไหวน้อย และถูกแสงน้อย เนื้อปลาจะมีสีอ่อน เหลือง และมีเนื้อที่อ่อนนุ่ม น่ารับประทาน