การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากเปลือกมัน

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากเปลือกมัน

การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยนั้น ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะทำเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เหลือแต่ฟางและซังข้าวซึ่งสามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มในครอบครัวได้อีกนอกจากการเผาทิ้ง และวิธีที่ได้รับความนิยมคือ การเพาะเห็ดฟาง

ซึ่งการเพาะที่เราเห็นส่วนใหญ่นั้น จะใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ เนื่องจากหาได้ง่าย และต้นทุนถูก จากรายการ ตามทันเกษตรวันนี้ ได้บอกถึงเทคนิคของคุณลุงบัว พนมวาศ เกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่เขาเปลี่ยนมาใช้เปลือกมันสำปะหลังแทนฟางข้าว เพราะเก็บผลผลิตได้นานกว่าการใช้ฟางข้าว ถึงแม้จะลงทุนสูงกว่า แต่ก็คุ้มค่า


การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากเปลือกมัน

คุณลุงบัว จะใช้วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากนำเปลือกมันสำปะหลังมาล้างน้ำ ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำนานครึ่งชั่วโมงนำมาอัดใส่บล๊อกสี่เหลี่ยม ขนาดความกว้าง 19 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างก้อนวัสดุ ประมาณ 20 เซนติเมตร ทำเป็นแถว แถวละ 12-13 ก้อนโรยปุ๋ยคอกจากมูลวัวตากแห้ง รอบ ๆ ก้อนวัสดุ รดน้ำให้ชุ่ม ตามด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 152 ส่วน ผสมกับปุ๋ยยูเรีย 1 ส่วน แล้วจึงโรยเชื้อเห็ดฟางลงไป ใช้ไม้ไผ่ปักทำโครง คลุมด้วยพลาสติกใสและฟางข้าว รดน้ำฟางข้าวให้พอชุ่ม ทิ้งไว้ 3 วัน หลังจากนั้นให้รดน้ำทุกวัน วันละครั้ง หากอากาศร้อนจัด ให้รดวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น หลังจากโรยเชื้อเห็ดได้ประมาณ 7-8 วัน ก็เริ่มเก็บเห็ดฟางขายได้ รุ่นแรกเก็บต่อเนื่องได้ 3 วัน ก็จะหมด ดูแลรดน้ำต่อไปอีก 5-6 วัน จะเก็บเห็ดรุ่นที่สองได้ต่อเนื่องอีก 2 วัน เห็ดฟางกองเตี้ย 1 แถว เก็บผลผลิตได้ 2 รุ่น ประมาณ 6-7 กิโลกรัม ในขณะที่การเพาะด้วยฟางข้าว จะเก็บเห็ดได้เพียงรุ่นเดียว ได้ผลผลิต 3-4 กิโลกรัมเท่านั้นขณะที่การใช้เปลือกมันสำปะหลัง จะได้ผลดีกว่า

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากเปลือกมัน

ถึงแม้วิธีการเพาะเห็ดฟางนี้ จะลงทุนสูงกว่าการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ แต่ผลตอบแทนที่ได้ ก็คุ้มค่ากว่า และหลังเก็บเห็ดหมดแล้ว วัสดุเพาะที่เหลือ เกษตรกรจะไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน สำหรับปลูกข้าวในฤดูนาปี แต่การเพาะเห็ดแบบนี้ จะไม่เพาะซ้ำที่เดิม เพราะอาจเกิดโรคจากเชื้อราระบาดได้