เผยวิธีปลูกผักไร้ดิน

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของการรับประทาน อาหารเพื่อสุขภาพ กันมาก

ผักปลอดสารพิษ จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มช่องทางทำกิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จึงคิดพัฒนาต้นแบบชุดปลูกผักไร้ดินระบบไฮโดรโป นิกส์ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปปลูกได้ง่ายที่บ้าน โดยใช้ต้นทุนเพียง 199 บาท สามารถเก็บเกี่ยวได้ใน 45 วัน


วิธีปลูกผักไร้ดินน.ส.รุจิรา สุริยา นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ อธิบายงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ได้ทดลองกับการปลูกผักสลัดต่างประเทศ พบว่าผักมีการเจริญเติบโตปกติในสารละลายอาหารที่ได้ผ่านการทดลองมาแล้ว นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้คิดค้นสูตรธาตุอาหารที่เหมาะกับพืชผักแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ อีกด้วย

น.ส.รุจิราเล่าว่า การปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนี้เป็นเทคโนโลยีที่เคยมีมาก่อนแล้ว เพราะปัจจุบันกระแสการหันมาใส่ใจในสุขภาพของคนไทยมีมากขึ้น ผักปลอดสารพิษ ผักกางมุ้ง และ ผัก ไฮโดรโปนิกส์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นเป็นลำดับ นอกจากจะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างแล้ว สีสันยังดูน่ารับประทาน และรสชาติดีอีกด้วย

นอกจากนั้นสถาบันวิจัยยังได้จัดทำโครงการคลินิก เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชไม่ใช้ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ ที่สนใจให้สามารถนำไปปลูก เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพได้ วิธีปลูก ผักไร้ดิน จึงเหมาะสมกับผู้ที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย เช่น อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าต่างๆ

การปลูกผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

ในช่วงที่ผ่าน มาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อเป็น อาหารเพื่อสุขภาพ ไปร่วมจัดแสดงและ สาธิตออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง

และได้นำผลงานร่วมแสดงและให้บริการความรู้ในงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 1 พบว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินให้ ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้อบรมการปลูกพืชไร้ดินไปแล้ว 2 รุ่นด้วยกัน และยังเป็นหลักสูตรหนึ่งของโครงการต้นกล้าอาชีพอีกด้วย ด้านนางไสว เทศพันธ์ ผู้ดำเนินโครงการเปิดเผยว่า สำหรับผักที่นำมาปลูกด้วยระบบ ไฮโดรโปนิกส์ ส่วนใหญ่จะเป็น ผักกวางตุ้ง และผักคะน้า เนื่องจากเป็นผักที่ใช้เวลาในการปลูกสั้น คือ ใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 40-45 วันเท่านั้น ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว


การปลูกผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

วิธีปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์

  • นำฟองน้ำสำหรับเพาะบรรจุใส่ถาดเพาะ แล้วรดน้ำให้ชุ่มก่อนนำไปเพาะ
  • ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มน้ำแล้วนำไปแตะกับเมล็ดพันธุ์ใส่ในฟองน้ำ 2-3 เมล็ด
  • นำผ้ามาคลุมถาดเพาะไว้ รดน้ำทั้งเช้าและเย็นเป็นระยะเวลา 3 วัน เมล็ดก็จะงอก
  • หลังจากนั้นให้นำผ้าคลุมถาดเพาะออกและนำไปอนุบาลในโรง เรือนอนุบาลต้นกล้า เป็นระยะเวลา 4 วัน ก็จะได้ต้นกล้าที่พร้อมปลูก หากไม่มีโรงเรือนให้นำมุ้งมากางแทนได้เช่นกัน
  • นำต้นกล้าที่เตรียมไว้ย้ายลงแปลงปลูก (ควรย้ายต้นกล้าในตอนเย็น) โดยให้สอดต้นกล้าเข้าทางด้านหลังของแผ่นปลูกอย่างระมัดระวัง
  • หลังปลูกหนึ่งวันให้เติมสารละลายธาตุอาหารตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งดูแลระบบน้ำตลอดอายุการเก็บเกี่ยว
  • ก่อนเก็บเกี่ยว 4-5 วันให้งดเติมสารละลายธาตุอาหารแต่ให้เติมน้ำเปล่าแทนเพื่อเป็นการลดความเข้ม ข้นของสารละลายธาตุอาหาร (อายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดของพืช)

ข้อดีของ การปลูก ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ คือ สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ และยังปลูกได้ในปริมาณมากในพื้นที่น้อย ใช้เวลาเก็บเกี่ยวสั้น โรคและแมลงน้อย ธาตุอาหารถูกนำไปใช้อย่างสูงสุด ลดการใช้แรงงานคน