สอนเด็กให้รู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว

แปลงผักในเมือง สวนผักในบ้าน แบบเกษตรพอเพียง

การปลูกผักสวนครัว ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆ ที่จะปลูกฝังให้รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง โดยสอนให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว ไว้กินไว้ใช้ในบ้านเรือน

Ratchaburi, Thailand, 1 May 2010- A farmer explains about organic homegrown vegetables near an organic rice farm in “Eco-farm for kids”.


จากภาพ ที่ ราชบุรี, 1 พฤษภาคม 2553 ชาวนาอธิบายและแนะนำให้เด็กๆรู้จักพืชผักสวนครัวรอบๆ ท้องนา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าย “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์”

ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์

ค่าย “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ 2 วันที่ 1

สอนเด็กให้รู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว