เกษตรแฟร์ 2556 ที่ ม.เกษตร บางเขน

งานเกษตรแฟร์ บางเขน 56

ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ในทุกปีนั้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน จะมีการจัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นเป็นประจำ โดยในปีนี้ 2556 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของงาน ได้ประกาศวันจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้นแล้ว เป็นวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในงานปีนี้ ยังคงเต็มไปด้วยสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สัตว์เลี้ยง และของที่ระลึก ให้เพื่อนๆ และผู้สนใจได้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในแขนงต่างๆ เช่น การทำอาหาร การทำขนม และการเพนท์ภาพลงบนเสื้อ หรือบนกระเป๋า สำหรับผู้ที่สนใจฝึกทักษะเพื่อนำไปประกอบธุรกิจอีกด้วย

สำหรับงานเกษตรแฟร์ 2556 ในปีนี้ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2256 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีกิจกรรมดังนี้


  • การแข่งขันสุนัขว่ายน้ำ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • การแสดงและประกวดสุนัขชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • การแสดงความสามารถของม้าพื้นเมืองแห่นาค ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • การแข่งขันประกวดภาพในหัวข้อ สัตวแพทย์ของประชาชน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • การแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ Exotic เกิดมาไม่เคยเห็น ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เกษตรแฟร์ 2556 ที่ ม.เกษตร

แล้วเจอกันที่งาน เกษตรแฟร์ 2556 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ที่ บางเขนนะครับ