เกษตรแฟร์ ศรีราชา 56

งานเกษตรแฟร์ ปราจีนบุรี ไปมาแล้ว

งานศรีราชาเกษตรแฟร์ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ่าวอุดม ในทุกปี จะมีงานตอนปลายเดือนสิงหาคม ปีนี้ก็เช่นกัน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ่าวอุดม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 – 1 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 22.00 น.


เกษตรแฟร์ ศรีราชา 56

ในงานท่านจะได้พบกับผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ และเลือกซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค สินค้า OTOP เฟอร์นิเจอร์และพันธุ์ไม้นานาชนิด