เกษตรแฟร์ บางเขน สิงหาคม-กันยายน 54 นี้

งานเกษตรแฟร์ 2554

ในปี 2554 นี้มีงานเกษตรแฟร์มากเลย ต้นปีที่เดียวกันนี้ก็มีงานเกษตรแฟร์ บางเขนจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสนอไปแล้ว และเดือนนี้ สิงหาคม และในปีนี้ 2554 ก็เป็นปีแรกที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมจัดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 ณ บริเวณหอประชุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ และผลงานการประยุกต์ใช้จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการนำผลผลิตของราษฎรที่เคยประสบกับอุทกภัยและได้รับ ความช่วยเหลือจนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติมาจำหน่าย

เกษตรแฟร์ บางเขน สิงหาคม-กันยายน 54 นี้ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ อนึ่งในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาจัดแสดง อาทิ ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ การใช้ประโยชน์จากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์เพื่องานด้านการเกษตรและการพยากรณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เครื่องเพาะถั่วงอก เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และแก่นตะวัน


สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานปีนี้ คือ การยกตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดงเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากการประกวดไม้ประดับ การจำหน่ายต้นไม้ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนสนุก สวนอาหาร โดยใช้พื้นที่บริเวณหอประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนมาถึงบริเวณประตูงามวงศ์วาน ๑ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาชมงานและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และผลผลิตของเกษตรกรที่มาร่วมออกร้าน เพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ ในการนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่อไป

เกษตรแฟร์ บางเขน สิงหาคม-กันยายน 54 นี้ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์

ด้าน รศ. ดร. นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อหารายได้จากการจัดงานสมทบทุนเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น บางครั้งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นการจัดหาสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ทันท่วงที

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เริ่มโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2538 มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการ และองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียด อันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือนร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง และในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยและเสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ และเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนประชาชนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรง คือ นอกจากจะยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี 2554 และซื้อผลิตภัณฑ์ในมูลนิธิฯสินค้าพื้นบ้านจากตลาดน้ำในจังหวัดต่าง ๆ ต้นไม้ สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ชมไม้ประดับที่ชนะการประกวด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ปีแรกของการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย โซนตลาดนัดเป็น 8 โซนดังต่อไปนี้

  • กิจกรรมของมูลนิธิ ประกอบด้วย รถประกอบอาหาร เต็นท์เศรษฐกิจพอเพียง สินค้าส่วนพระองค์ บ้านน๊อคดาวน์
  • โซน G ตลาดน้ำ เป็นพื้นที่ Hi- Light ของงาน โดยเชิญชวนตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมโดยไม่เก็บค่าพื้นที่ เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำสามชุก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำ 4 ภาค
  • โซน A ต้นไม้ ประกอบด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์ไม้ อุปกรณ์เกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน นอกจากนี้จะจัดให้มีประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพิธีเปิดงานวันที่ 26 สิงหาคม 2554
  • โซน B สินค้าเกษตร ประกอบด้วยผ้าไหม ผ้าไทย ผ้าฝ้าย จิวเวอร์รี่ เครื่องเงิน เครื่องประดับ เครื่องจักรสาน สินค้าที่ระลึก Handmade เฟอร์นิเจอร์ พระเครื่อง ของเก่า งานวิจัย โซนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สปา
  • โซน C สินค้าอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ของกินของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และสินค้าเบ็ดเตล็ด
  • โซน D สินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บริษัทต่างๆ นำสินค้ามาลดราคา โปรโมชั่น เช่น เครื่องจักร-การเกษตร เครื่องมือช่าง กุญแจโซโล บ.มิกโซโลจี้ น้ำผลไม้ทิปโก้ นมดัชมิลล์ บ.ชัยณรงค์ฟู้ด บ.สหพัฒนพิบูล TOYOTA BUZZ
  • โซน E สวนสนุก เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว นำเด็กมาด้วย และสร้างสีสันให้กับงาน จะมีโซนสวนสนุก เช่น ช้างลม สไรเดอร์ บอลบก ปาเป้า ซุ้มเกมส์
  • โซน F ศูนย์อาหาร (2จุด) ศูนย์รวมอาหารหลากหลายความอร่อย

ความเป็นมาของงานเกษตรแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์

ความเป็นมาของการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยาก ฯ ประสงค์หาหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายในด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการดำเนินงานของมูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร โดยการดำเนินงานครั้งแรก เมื่อปี 2551 (วันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2551) ภายใต้ชื่องาน “เพื่อไทย พ้นภัยพึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ )และสวนอัมพรเกษตรแฟร์”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 (รวม 9 วัน) ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆ การป้องกัน การฟื้นฟูและการช่วยเหลือสังคมภายหลังเกิดอุทกภัย ตลอดจนการนำผลผลิตของราษฎรที่เคยประสบกับอุทกภัยและได้รับความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถนำมาเลี้ยงชีพได้ตามปกติ โดยรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2554” จัดในรูปแบบการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอุปโภคและบริโภค โดยกำหนด Hi-light ของงานเป็นการจัดตลาดน้ำเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้น ๆ สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานทางวิชาการไปจัดแสดง อาทิ ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ การใช้ประโยชน์จากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เพื่องานด้านการเกษตร และการพยากรณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ การช่วยเหลือเกษตรกรด้านมาตรฐานพืชผักสำหรับการส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรป เป็นต้น

และเป็นปีแรก และครั้งแรกที่ยกตลาดน้ำจากที่ต่าง ๆ มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสตลาดน้ำในบรรยากาศเกษตรกลางบางเขน การจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯ ตลาดนัดสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ด้วย

ประกาศเรื่อง เปิดจองพื้นที่ร่วมออกร้านจำหนายสินค้าในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2554”

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ku.ac.th