เกษตรแฟร์ บางพระ ชลบุรี

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน

งานเกษตรแฟร์ ที่บางพระ ใกล้เริ่มแล้ว สำหรับปีนี้ก็จะมีสินค้า OTOP อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา อีกด้วย ที่สำคัญทางมหาวิทยาลัยยังเปิดให้ชมนิทรรศการบัวระดับโลก ชมทุ่งทานตะวัน และพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ เกษตรแฟร์ บางพระ เริ่มแล้ว งานเกษตร 2554รวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ อีกมากมาย

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรบางพระแฟร์ 54 “บัวโลกบานที่บางพระ” ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2554


พบกับ พันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน สินค้า OTOP อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและชมนิทรรศการบัวระดับโลก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ชมทุ่งทานตะวัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3835-8201 ต่อ 8103

โดยเมื่อปีที่แล้ว งานเกษตรแฟร์บางพระก็จัดที่ บริเวณลานข้างหอประชุมใหญ่ (เมืองคาวบอย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ซึ่งศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2553 ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงข่าวในรูปแบบเมืองคาวบอย

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การเปิดบ้านสาขาวิชาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร, การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ผลนานาชนิดกว่า 100 บูท

พบกันให้ได้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับ งานเกษตรแฟร์ หรือเกษตรบางพระแฟร์ 54 ในปีนี้ชื่องานว่า บัวโลกบานที่บางพระ วันที่ 3-11 ธันวาคม 2554 ไปกันให้ได้นะ