เกษตรอินทรีย์ ไร้มลพิษ เพื่อธรรมชาติ

จะเป็นเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ

การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทน เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดิน น้ำ อากาศ และผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

l.t. organic farm, waukee, iowa

และรักษาสมดุลธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมรวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เรียกได้ว่า เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ก็ว่าได้


ตัวอย่างการใช้เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตง่ายๆ คือ การทำนาข้าวผ้าใบ – พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้การปลูกข้าวเพื่อกินในครัวเรือนเป็นเรื่องง่ายๆ

ทำไมต้องคิดว่าการปลูกข้าวต้องใช้พื้นที่มากมาย อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เราเคยได้เห็นก็คือ ผืนนาสีเขียวขจีที่ต้องใช้ที่ดินเพาะปลูกหลายสิบ หลายร้อยไร่ แต่เมื่อวันนี้หลายๆ อย่างที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อภาค เกษตกรรมกำลังทำให้มนุษย์ต้องปรับตัว ต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือพื้นที่เพาะปลูกเหลือน้อยลง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำวิถีเกษตรซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย “นาข้าวผ้าใบ” เสมือน เป็นทางออกสำหรับคนเมืองที่กำลังมองหาลู่ทางลดภาระค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในครัวเรือนได้

ผืนผ้าใบขนาด 3×5 ตารางเมตรถูกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับจำลองเป็นนาข้าว ดินที่ปรับสภาพมาอย่างดีด้วยปุ๋ยชีวภาพถูกแปรสภาพเป็นโคลนในสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสำหรับการปลูกข้าว ผลผลิตที่งอกงามดีไม่แพ้ปลูกในผืนดินจริงๆ ได้สะท้อนปรัญชาที่ว่า “ปลูกอะไร ก็ได้อย่างนั้น” เพียงแต่คำสอนนี้ไม่ได้บอกเราว่าต้องปลูกที่ไหนใช่หรือไม่

เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ศึกษาดูงานเพิ่มเติม


  • สถานที่ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
  • ที่ตั้ง : ตำบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  • วัน/เวลาทำการ : ปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะวันวันจันทร์ เวลา 09.30-15.30 น.
  • โทร : 0 2529 2211-4

ที่มา สมาคมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย