ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย

ปกติทั่วไปหากใครที่อยากมีอาชีพเกษตรกร เพียงแค่ปลูกผักเป็น ไม่ได้จัดว่าเป็นเกษตรกร แต่เกษตรกรนั้น จำเป็นต้องมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ข้อจำกัดจึงเกิดขึ้น เพราะใช่ว่าใครจะอยากเป็นเกษตรกรก็เป็นได้เลย ข้อจำกัดในเรื่องรายได้หลักนั้น อาจเป็นปัญหาใหญ่ แต่ทำได้ก็คือการเป็น เกษตรกรแค่งานอดิเรก

เป็นเกษตรกรยากแล้ว เป็นชาวเกษตรอินทรีย์ ยิ่งยากใหญ่ เรารู้กันอยู่แล้วว่า จุดมุ่งหมายของการเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น คือต้องไม่ใช้สารเคมีที่ถูกสังเคราะห์โดยมือมนุษย์ แต่สามารถใช้วัสดุจากที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นได้ เพื่อลดพิษที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองลงจากโลก หรือที่สะสมอยู่ตามแหล่งน้ำ แหล่งดิน ในอากาศ และในผลผลิต โดยหลักการใหญ่นี้ ไม่ยาก หากผ่านขั้นตอนการเป็นเกษตรกร มาแล้ว จะมาเป็นชาวเกษตรอินทรีย์ ก็ย่อมได้ เพราะ การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกของการทำเกษตรหลายแขนง แต่ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ ข้อกำหนดก็มีเพิ่มเติมอีกดังนี้


หลักการใหญ่ของ การทำเกษตรอินทรีย์

 • เลือกพื้นที่ที่ไม่เคยทำเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นพื้นที่ค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง
 • เป็นพื้นที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
 • เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากทางหลวงสายหลัก
 • ต้องมีแหล่งน้ำที่ปลอดจากสารพิษปนเปื้อน

ส่วนขั้นตอน การทำเกษตรอินทรีย์ นั้น คงไม่จำเป็นต้องบอก แต่จะร่างคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทาง หากเกษตรกรท่านไหน อยากจะเลือกแนวทางของการทำเกษตรทางเลือกนี้ก็ไม่ว่ากัน โดยเป็นแนวทางที่เป็นข้อกำหนดหลัก ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์นี้ จะต้อง…

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย

 • ตรวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของแปลงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการปลูกพืชอินทรีย์ ถ้าไม่แน่ใจให้นำดินไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารพิษตกค้างต่อไป
 • มีแหล่งน้ำคุณภาพดี ไม่มีสารพิษปนเปื้อนที่ขัดต่อการปลูกพืชอินทรีย์ หากขุดสระน้ำไว้ใช้เองในพื้นที่ ต้องนำน้ำนั้นไปวิเคราะห์ และต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วย
 • ทำการวางรูปแบบแปลงเพาะปลูก ถ้ามีพื้นที่ของแปลงมาก ต้องขุดร่องน้ำล้อมรอบแปลง เพื่อเป็นการดัดน้ำหรือป้องกันน้ำที่มีสารปนเปื้อนไหลมาท่วมพื้นที่แปลง ในระยะเวลาที่มีฝนตกหนัก อาจทำร่องคูน้ำ โดยขุดลึก 1 เมตร กว้าง 2 เมตร แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยก็ให้ทำร่องน้ำตามความเหมาะสม แล้วปลูกหญ้าแฝกเป็นกำแพงกรองน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี
 • เตรียมดินโดยพยายามใช้แรงงานจากสัตว์ให้มากกว่าเครื่องจักร เพราะถ้าใช้แรงงานจากเครื่องจักร อาจเกิดจากปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษ เช่นน้ำมันเครื่องหยดลงสู่พื้นดินและมีผลตกค้างต่อพืชที่จะปลูกในภายหลัง ห้ามสูบบุหรี่ในแปลงพืชอินทรีย์
 • ทำการปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ก่อนที่จะปลูกพืชต่างๆ พืชสมุนไพร กันแมลงรอบนอก เช่น สะเดา ชะอม ตะไคร้หอม ข่า ปลูกห่างกัน 2 เมตร โดยรอบพื้นที่
 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดยเน้นการปุ๋ยใช้เองในพื้นที่ โดย
  1. ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ต้องมูลสัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเท่านั้น ถ้าเป็นมูลสัตว์จากฟาร์มต้องแจ้งที่มาของมูลสัตว์นั้นๆ ด้วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี
  2. ปุ๋ยหมัก ได้จากเศษพืชต่างๆ ในพื้นที่นำมาหมักไว้เป็นกอง ในฟาร์ม แล้วใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยสลายให้เร็วขึ้น เช่น พด 1
  3. ปุ๋ยพืชสด ได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ เช่นถั่วเขียว ถั่วพร้า ถ้าในแปลงพืชอาหารสัตว์ อาจปลูกโสนเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสด โดยไถกลบปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุบางอย่างที่ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
  4. ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ แหนแดง กากเมล็ดสะเดา สาหร่ายสีน้ำเงินแกลมเขียวทดแทนปุ๋ย N
  5. หินฟอสเฟต มูลค้างคาว ทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัส P
  6. ขี้เถ้าถ่าน ขี้เถ้าแกลบ และหินปูนขาวบางชนิด ทดแทนปุ๋ย โปแตสเซี่ยม K
 • มีเมล็ดพันธุ์พืชหรือหญ้าที่นำมาปลูก และต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีสังเคราะห์เจือปน หรือถ้ามีก็ต้องทำการล้างเมล็ดในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซนเซียส นาน 10-30 นาที

จะเห็นว่า การเป็นชาวเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องตามรูปแบบนั้น ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ท่านสามารถแนะนำเรื่องราว เกษตรอินทรีย์ ที่มีประโยชนเข้ามาได้ผ่านทาง forum เกษตนอินทรีย์