เกษตรสุรนารี 55 แฟร์ สินค้าเกษตรพอเพียง

งานเกษตรแฟร์ 2555 เริ่มต้นด้วย งานเกษตรสุรนารี ฟาร์มแสนสุข

มาอีกแล้ว งานเกษตรแฟร์ ปีหน้าจัดยิ่งใหญ่ โดยเริ่มแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เตรียมจัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2555 ชื่อว่า ฟาร์มแสนสุข โชว์นิทรรศการทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบเพียบพร้อมด้านผลงานเกษตร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัยมากมาย ระหว่าง 26-29 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องานว่า ฟาร์มแสนสุข งานเกษตรแฟร์ 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555 สถานที่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเริ่มต้นปี 2555 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น


งานเกษตรแฟร์ 2555 เริ่มต้นด้วย งานเกษตรสุรนารี ฟาร์มแสนสุข

  • นิทรรศการการแสดงความก้าวหน้าและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
  • นิทรรศการและการอบรมทางวิชาการเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม และการประกวดกล้วยไม้ ชวนชม และปลาคาร์พ
  • การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ไก่เนื้อโคราช
  • กิจกรรมเปิดบ้านฟาร์ม แหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร
  • ชมทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ และพรรณพืชทางการเกษตรมากมาย
  • ชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.044-224-152-3