เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ปีนี้จัดหนัก

เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ปีนี้จัดหนัก

ใกล้จะเปิดฉากแล้วกับงานเกษตรแฟร์อย่างงาน เกษตรมหัศจรรย์ ปีนี้ก็นับได้เป็นครั้งที่ 4 แล้วซึ่งเจ้าของงานบอกว่า ปีนี้จัดหนักแน่นอน เพราะกรมการข้าวเตรียมพร้อมจะโชว์ข้าวมงคล 85 สายพันธุ์ใหม่ ข้าวพันธุ์ใหม่จากการวิจัยข้าวอินทรีย์และข้าวจีไอ และงานวิจัยอื่นๆ เราจะได้พบกับสายพันธุ์ข้าวหลากหลายที่มีอยู่ในประเทศไทย เกือบทุกชนิด

แม้ว่าประเทศไทยเองจะส่งออกข้าวได้ไม่ดีมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ แต่แน่ใจได้เลยว่า ข้าวไทย ไปรอดแน่ เพราะต่างชาติยังต้องการ รสชาดของข้าวไทย และยังคงติดใจในความ อร่อยเหาะ ของข้าวไทยอยู่อย่างแน่นอน การเตรียมที่จะตั้งราคาเองโดยผู้ผลิตสามารถทำได้ไม่แพ้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างแน่นอน


และเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก บวกกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรของประเทศให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลก

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับเครือมติชน โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และนิตยสารเส้นทางเศรษฐี เตรียมจัดงาน เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรไทยและนำเสนอความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (hub) การผลิตและตอบสนองความต้องการด้านอาหารในฐานะครัวของโลก

เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ปีนี้จัดหนัก

ที่สำคัญงานนี้ยังเป็นการต่อยอดจากการจัดงาน เกษตรมหัศจรรย์ครั้งที่ 3 ข้าวของพ่อ วิถีพอเพียง เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

กิจกรรมที่น่าสนใจในงานเกษตรมหัศจรรย์ครั้งที่ 4 จะมีมากมาย เป็นต้นว่า กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์แห่งเกษตร นิทรรศการ เสวนาให้ความรู้ การเชิดชูผู้นำเกษตรกร การสาธิตถึงสรรพคุณพืชผลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทรรศการของกรมการข้าว ซึ่งจะจัดแสดงข้าวมงคล 85 สายพันธุ์ อาทิ หลวงประทาน หอมชลสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เข็มเงิน ฯลฯ พร้อมคัดเลือก 20 ข้าวพันธุ์ดีมาให้ชิมฟรีเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว


เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ปีนี้จัดหนัก

นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงข้าวพันธุ์ใหม่จากการวิจัย, ข้าวอินทรีย์และข้าวจีไอ และการแปรรูปข้าว สำหรับงานเกษตรมหัศจรรย์ครั้งที่ 4 คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะมีขึ้นในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

อ้างอิงที่มาจาก http://www.matichon.co.th ภาพจากเกษตรมหัศจรรย์ครั้งที่ 3