อาหารไทยในอาเซียน

อาหารไทยในอาเซียน

วันนี้มาแปลกหน่อยที่แหวกไปในเรื่องของ อาหาร ซึ่งน่าจะเป็น พืชผัก ต้นไม้มากกว่า แต่อย่าลืมว่า ผักสวนครัวรั้วบ้านเรา และผู้บริหารรวมถึงหลายคนในประเทศ ยังพร้อมที่จะผลักดันให้ ประเทศไทย ก้าวไปสู่ความเป็นครัวโลก ซึ่งแม้ฝันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินจะเอื้อมถึง แต่ก็ไม่เกินความพยายาม และอีกไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็จะเข้าสู่ AEC กันแล้ว พร้อมการสร้างโอกาสทอง ทะยานสู่ครัวโลก ไปพร้อมๆ กัน (แม้ว่าปัจจัยหลายอย่าง อาจยังไม่อำนวยให้เป็นไปได้)

ผืนแผ่นดินไทย ถือเป็นมรดกอันล้ำค่า คงไม่มีประเทศไทยในโลกนี้แล้ว ที่จะเอาน้ำพริกที่ซื้อจากปากซอยหลังจากรับประทานเหลือแล้วเททิ้งไปนอกครัว แล้วจะงอกเป็นต้นพริก คงไม่มีประเทศไหนในโลก ที่มีอากาศอบอุ่น ไม่ร้อน และไม่เย็นจนเกินไป ภัยพิบัติก็ไม่มากมายเท่าที่อื่น ทำให้ อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม เหมาะที่จะเป็นแหล่งอาหารได้ดีเท่าประเทศไทยแล้ว จงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดพี่น้องไทย เมื่อเรามีกินอย่างเพียงพอ อย่าทิ้งขว้างอย่างไม่เห็นคุณค่า..


ประเทศไทย นับเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เรามีความมั่นคงทางด้านอาหาร ผลิตป้อนให้แก่นานาประเทศได้อย่างไม่มีจำกัด นับจากสถิติการส่งออกอาหารของไทยในปีก่อนๆ มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด และหากมีการรวมกลุ่มกันกับสมาชิกในอาเซียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็อาจมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 2 ล้านล้านบาท

อาหารไทยในอาเซียนการที่ไทยเองยังครองแชมป์ผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้ ก็อาจมีปัจจัยด้านการผลิต ที่มีวัตถุดิบจำนวนมากทั้งปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ลืมว่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า ก็อาจพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมได้ แต่ไทยเองก็ยังคงได้เปรียบเรื่องทักษะฝีมือแรงงาน ความเชี่ยวชาญมากกว่า แถมยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มีความพร้อม มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV (พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม) การมีองค์ประกอบที่เข้มแข็งนี้ จะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานในอาหารไทยได้มากขึ้น

และ การเปิด AEC ก็นับเป็นโอกาสทองที่อุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างแท้จริง การเกิดกลุ่มชนชั้นใหม่ๆ จากการย้ายฐินฐานแรงงานในอาเซียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มุ่งเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนา เกิดการเติบโตของชนชั้นกลางมากขึ้น ทำให้ความต้องการด้านอาหารและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย การเป็นแหล่งรวม ศูนย์รวมแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบ และต้นทุนการนำเข้าที่ต่ำ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการสรรหาวัตถุดิบจากหลายแห่ง ที่จะสามารถขยายการลงทุนด้านอาหารไปยังประเทศสมาชิกเพื่อประโยชน์ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และสิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปประเทศที่พัฒนาแล้วได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

สำหรับผู้ประกอบการไทย ก็ควรต้องเร่งมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างยุติธรรม เพราะการเปิด AEC จะมีสินค้าที่คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกันจากประเทศต่างๆ เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น หากคุณภาพไม่ถึง ไม่เคารพกฏ กติกาต่างๆ ก็จะต้องเสี่ยงกับผลกำไรที่อาจต้องถอยร่นออกไปเอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเสรี

AEC ยังจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อมูลอีกมาก ทั้งในด้านผู้ประกอบการเอง รวมถึงผู้บริโภคที่ต้องให้ความสำคัญด้วย การแข่งขันเสรี นั่นอาจหมายถึง การทำลายอย่างเสรีไปด้วย


อ้างอิงจากเรื่อง อาหารไทย ที่ 1 ในอาเซียน จาก GS1 Thailand Oct-Dec- 2012