ส้มโอ พันธุ์ทองดี ขายดี ส่งออกกำไรงาม

การปลูก ส้มโอ พันธุ์ทองดี ส้มโอขาวทองดี ส้มโอทองดี

จากการที่นางสาวสุพัตรา ธนเสนีย์วัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจาก นายฉันทานนท์ วรรณเขจร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช เพื่ออนุญาตการนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีของไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Comment) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 และจะสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 29 ธันวาคม 2554 รวมถึงจัดประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น (Public Hearing) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ไปเรียบร้อยแล้ว

โดยบรรยากาศการประชุมอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจะได้ออกประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีไปยังตลาดญี่ปุ่นได้ภายในช่วงต้นปี 2555 ซึ่งถือเป็นข่าวที่น่ายินดีและส่งผลดีต่อสถานการณ์การส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ใช้ความพยายามในการเจรจาขอเปิดตลาดและผลักดันให้ส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นได้อยู่หลายปี


ส้มโอพันธุ์ทองดี

ลักษณะประจำพันธุ์ มีรูปทรงผล กลมแป้น ขนาดปานกลาง ไม่มีจุก ขั้วผลมีจีบเล็กน้อย ก้นผลเรียบ-เว้าเล็กน้อย เปลือกค่อนข้างบาง ผิวสีเขียวเข้ม ต่อมน้ำมันละเอียด ค่อนข้างชิดกัน ด้านในเปลือกมีสีชมพูเรื่อๆ น้ำหนักผล 0.7-1.7 กก./ผล เส้นรอบวง 17-24 นิ้ว มี 14-16 กลีบ/ผล ผนังกลีบสีชมพูอ่อน เมล็ดเล็ก กุ้งสีชมพู เบียดแน่น ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว แหล่งปลูกกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ เชียงราย และนครปฐม

ส้่มโอพันธุ์ขาวทองดีนั้น มีแหล่งปลูกมากในภาคกลาง จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปีหลังปลูก ออกดอกเดือนมกราคม เก็บผลผลิตเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี ถ้าเป็นทวายจะออกดอกเดือนมิถุนายน เก็บผลผลิตเดือนมีนาคม-เมษายน ผลกลมแป้นหัวมีจีบเล็กน้อยขนาด ปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ14-16 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบสีชมพูเรื่อๆ เนื้อกุ้งฉ่ำสีชมพูอ่อนรสหวานจัด นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่สวน เจริญพีระวัฒน์ อ.แกลง จ.ระยอง ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวทองดี จำนวน 300 ไร่ ได้มีการเตรียมแปลงปลูกส้มโอด้วยการนำเอามูลสัตว์มาไถพรวนกับดินและใส่กระดูกป่นและเปลือกไม้ลงไปพร้อมกัน ความจริงแล้วการใช้กระดูกป่นใส่ลงดินจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตส้มโอให้ดียิ่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใส่ที่หลังจากต้นให้ผลผลิตแล้ว แต่ที่นี่กลับใส่ในขณะเตรียมดินเมื่อต้นส้มโอติดผลจะได้ใช้ได้ทันที หลังจากที่ไถพรวนวัสดุต่าง ๆ ทั้ง หมดแล้ว จะทำการยกร่องแปลงปลูกส้มโอให้สูงประมาณ 50 นิ้ว ซึ่งมีค่าเตรียมแปลงทั้งหมดประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ แต่คุ้มต่อการลงทุนในระยะยาว เหตุผลที่สวนเจริญพีระวัฒน์เลือกปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี เนื่องจากเป็นส้มโอที่มีเนื้อมีสีชมพูอมแดงเป็นสีที่เป็นมงคลและถูกใจชาวจีน คนจีนระดับกลางจนถึงระดับสูงที่มีกำลังซื้อกล้าที่จะซื้อส้มโอที่มีราคาแพงรับประทาน


การปลูก ส้มโอ พันธุ์ทองดี ส้มโอขาวทองดี ส้มโอทองดีเป็นที่สังเกตว่าการปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีของสวนนี้จะใช้กิ่งตอนปลูกทั้งหมดด้วยเหตุผลที่ว่าส้มโอเป็นไม้ผลที่มีรากตื้นหากินเฉพาะผิวดิน แต่ย้ำว่ากิ่งตอนที่นำมาปลูกนั้นจะต้องตรวจสอบประวัติอย่างแน่ชัดว่าขยายพันธุ์มาจากต้นแม่พันธุ์ที่มีอายุต้นไม่น่าจะต่ำกว่า 10 ปี ที่สำคัญเป็นต้นที่ไม่เป็นโรคทริสเทซ่า จากการสังเกตแปลงปลูกส้มโอที่มีอายุต้นระหว่าง 1-3 ปี (ต้นที่จะไม่ให้ผลผลิต) จะแซมด้วยต้นกล้วยระหว่างต้น หลายคนคิดว่าปลูกกล้วยเพื่อช่วยพรางแสงและใช้เป็นร่มเงา แต่เหตุผลที่แท้จริงของการปลูกกล้วยแซม เพื่อทำให้ดินเย็นและทำให้รากของต้นส้มโอแผ่กระจายได้เร็ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต้นส้มโอทองดีที่สวนแห่งนี้อายุเพียง 3 ปี เริ่มให้ผลผลิตแล้ว

ในต้นส้มโอแต่ละต้นยังมีการนำเอาเชือกฟางผูกติดกับกิ่งส้มโอและโน้มลงมัดติดกับหลักกระจายทั่วต้นเหมือนกับการโน้มกิ่งลงมา ทราบว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่จะช่วยจัดระบบแสงให้กับต้นส้มโอและยังมีส่วนช่วยทำให้ต้นส้มโอออกดอกและติดผลเป็นพวง พวงละ 3-4 ผลได้ และเมื่อผลส้มโอแก่และเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้มาตรฐานต่อการส่งออกเกือบทั้งหมด

“เมล็ดมะละกอแขกดำศรีสะเกษ” มีแจกฟรีพร้อมคู่มือการปลูก, เกษตรกรและผู้สนใจเขียนจดหมายสอดแสตมป์ 15 บาท ส่งมาขอได้ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เลขที่ 2/200 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-3021,650145 และ 0-1886-7398.