อธิบดีกรมการข้าวรับ ส่งออก ข้าวหอมมะลิ ลดลง

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าขณะนี้บางประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยได้ลดปริมาณนำเข้าลงต่อเนื่อง หลังมีบางประเทศอย่าง เวียดนามและสหรัฐอเมริกา สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกานำเข้าเหลือเพียง 200,000 ตัน ในไตรมาสแรกปีนี้ เทียบกับระยะเดียวกันกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 400,000 ตัน

เช่นเดียวกับ สหภาพยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง เริ่มหันไปซื้อข้าวหอมจากเวียดนามแทน เนื่องจากมีราคาถูกกว่าถึงตันละ 200 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการปลอมปนข้าว ทำให้ข้าวไทยเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง


อธิบดีกรมการข้าวรับ ส่งออก ข้าวหอมมะลิ ลดลง

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับว่าปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยเป็นเรื่องแก้ไขได้ยากโดยเฉพาะจีน มีการปลอมปนข้าวหอมมะลิจากไทยมากที่สุด โดยแต่ละปีจีนสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากไทยปีละ 300,000-350,000 ตัน จากปริมาณส่งออกแต่ละปีที่ 1,800,000 ตัน และมีแนวโน้มที่สั่งซื้อลดลง และข้าวที่นำเข้าได้นำไปผสมกับข้าวหอมเวียดนามหรือข้าวหอมจีนเพื่อลดต้นทุน ทั้งนี้สมาคมฯต้องการให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวชนิดอื่นให้ผู้บริโภครับทราบเพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุด เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในจีนมีโทษค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

อธิบดีกรมการข้าวรับ ส่งออก ข้าวหอมมะลิ ลดลง

ที่มา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS