สารกำจัดแมลงสาบ

โดยทั่วไป เกษตรกรไทยมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูทั้งในนาข้าว แมลงศัตรูพืช หรือแม้แต่ในโกดังเก็บของซึ่งมีพืชผลการเกษตรมากมายที่ต้องเสียหายไปกับแมลงเหล่านี้ เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเด็กนักเรียนประถมโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ หัวใสคิดค้นวิธีการกำจัดแมลงสาบ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคร้ายสูตรตายรังได้สำเร็จ โดยที่สามารถกำจัดแมลงสาบได้ดีโดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการกำจัดแมลงสาบเลย และเป็นวิธีที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด

สารและวิธีการกำจัดแมลงสาบ แมลงสาบ สัตว์ที่มีนิสัยทำลายข้าวของ ขับถ่ายสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคมาสู่คนมากมาย เช่น โรคทางเดินอาหาร อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ภูมิแพ้ และโรคหอบหืด โดยที่นักเรียนโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ค้นพบและสามารถกำจัดแมลงสาบให้กลับไปตายที่รังได้สำเร็จนั้น

วิธีกำจัดและรายละเอียดจะมีส่วนประกอบสำคัญคือปูนซีเมนต์ผง แป้งข้าวจ้าว และโอวัลติน ซึ่งเมื่อนำมาผสมทุกอย่างรวมกันและคลุกเคล้าให้เข้ากันมากที่สุด แล้วนำไปวางไว้ในที่ที่มีแมลงสาบชุกชุม พร้อมนำน้ำไปวางใกล้ๆ แมลงสาบจะมากินสารกำจัดแมลงสาบและน้ำแล้วจะกลับไปตายที่รังของมัน


เป็นวิธีการกำจัดแมลงสาบที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกับการกำจัดแมลงสาบโดยวิธีการใช้สารเคมีฉีด หรือพ่น ด้วยยาฆ่าแมลงที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

เด็กหญิงเจนจิรา โพนยงค์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ หนึ่งในผู้คิดค้นการกำจัดแมลงสาบ กล่าวว่า ส่วนประกอบของสารกำจัดแมลงสาบที่นำมาผสมกันจะมีคุณสมบัติและทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น โอวัลตินจะเป็นสารที่ล่อให้แมลงสาบมากิน ส่วนแป้งข้าวจ้าวจะทำให้แมงสาบหิวน้ำเมื่อกินเข้าไปแล้ว และปูนซีเมนต์จะทำให้แมงสาบแน่นท้องและเมื่อกินน้ำเข้าไปจะทำให้ปูนซีเมนต์ที่กินเข้าไปเกิดการแข็งตัว

วิธีนี้สามารถสร้างสารกำจัดแมลงสาบ ได้ดี และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่ง แนะนำให้ใช้ตามตลาดสดทั่วไป โดยสารกำจัดเหล่านี้สามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับหนู และแมลงอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย