สวนผักเกษตรลอยฟ้า

ข่าวทั่วไปของสวนเกษตรลอยฟ้าหลักสี่ฟุ้งคนแห่อบรมเพียบ โดยนางสาวอมรรัตน์ กฤยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนว่างงาน ด้วยการจัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพได้จริง

โดยเริ่มจัดอบรมปีแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2552 จำนวน 19 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 557 คน ปีที่ 2 เดือนธันวาคม 2552 – มิถุนายน 2553 จำนวน 12 รุ่น ผู้เข้า 280 คน แต่เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะเข้าอบรมเป็นจำนวนมากสำนักงานเขตหลักสี่จึงได้ ขยายการจัดอบรมเพิ่มขึ้นอีก 4 ครั้ง กำหนดไว้ในเดือนกันยายน 2553 คือ วันที่ 7, 11, 18 และ25 กันยายน 2553 รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 50 — 60 คน ดังนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถโทรจองที่นั่งทางโทรศัพท์ได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โทร. 0-2576-1393 อย่างไรก็ตามจากนี้ไปทางสำนักงานเขตได้วางแผนจัดการอบรมไว้เดือนละ 2 ครั้ง


สวนเกษตรพอเพียงลอยฟ้า

ที่สำคัญในวันที่ 1-5 กันยายน 2553 สำนักงานเขตหลักสี่จะร่วมออกบูธจัดแสดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสวนเกษตรลอย ฟ้าในงานสมุนไพรไทย ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจเกี่ยวกับการปลูกผักลอยฟ้าที่ ปลอดสารพิษ อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆด้วย อาทิ เทคนิคการทำเกษตรบนพื้นปูน, การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผัก, การทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น, การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ(ขยะหอม), การทำฮอร์โมนเร่งใบ ดอก ผล, การทำสมุนไพรไล่แมลง, การทำไคโตซาน, การทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากขยะสด(ผักและผลไม้)และเศษอาหาร(ปุ๋ยทาคาคูระ), การเพาะถั่วงอกไร้สาร(แบบประหยัด), การทำหัวเชื้อเห็ด และการทำน้ำยาอเนกประสงค์(จากลูกมะกรูด) เขตจึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฟรีได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือหากประชาชนผู้สนใจท่านใดมีข้อข้องใจสงสัยก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน เขตหลักสี่

เศรษฐกิจพอเพียงน่าทำเหมือนกันเพราะในญี่ปุ่น บนหลังคาตึกแทบทุกแห่งมักมีสวนเกษตรลอยฟ้ากันแล้ว เป็นการใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เหมาะกับการทำสวนเกษตรพอเพียงจริงๆ