วิธีทำ ปุ๋ยหมัก น้ำ ชีวภาพ จากพืช

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช

ปัจจุบันการทำ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ เริ่มเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สังเกตุได้ว่าประโยชน์จากการหมักปุ๋ยนี้มีหลายประการ

แม้ว่า การนำเอาประโยชน์ไปใช้อย่างผิดๆ เช่นนำ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ จากพืช ไปรับประทานหรือไปใช้ในคนและสัตว์ ซึ่งไม่ถูกวิธี เนื่องจากกรดและสารแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการหมักปุ๋ยนี้ สัตว์และสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถที่จะรับโดยตรงได้ (กรณีน้ำหมัก) เพราะโดยปกติการหมักชีวภาพนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อนำมาบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์นั่นเอง


อุปกรณ์ การหมัก ปุ๋ย ชีวภาพ

 • ถังมีฝาปิด ถุงปุ๋ย กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะ เศษอาหาร เพื่อทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • เชื้อจุลินทรีย์ (มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ พด.1 ” ขอรับได้ฟรีจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งหรือซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ไบโอนิค เอฟ 60 หรือ อีเอ็ม) (สูตรจากบางแห่ง)

ส่วนผสม น้ำหมักชีวภาพ จากพืช

 • กากน้ำตาล 250 ซีซี
 • เชื้อจุลินทรีย์ 250 ซีซี
 • น้ำ 8 ลิตร
 • วัตถุดิบ (เศษผัก ผลไม้ หรืออาหาร)

วิธีทำ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ จากพืชแบบน้ำ

วิธีการทำ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ

 • เติมน้ำ 8 ลิตร ใส่ถัง
 • เทกากน้ำตาลละลายน้ำ
 • ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 2 วันจะได้ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ ชนิดน้ำ
 • นำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใส่ถุงปุ๋ยแล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ใส่ในถุง หากน้ำจุลินทรีย์ไม่มากพอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ย แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์ใส่ในถุง หากน้ำจุลินทรีย์ไม่มากพอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ยให้เติมน้ำเปล่าและกาก น้ำตาล (หรือน้ำตาลทรายแดง) ในสัดส่วน 8 ลิตร การน้ำตาล 250 ซีซี
 • ทิ้งไว้ประมาณ 8 วัน ก็สามารถนำเอาน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้งานได้

วิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ จากพืชแบบน้ำ

สูตรสำเร็จในการทำ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ ชนิดน้ำ นี้สามารถดัดแปลงได้ตามใจชอบ