วันเกษตรแม่โจ้ ธันวาคม 54 นี้

เกษตรแฟร์ 2554 งานเกษตรแม่โจ้ ธันวาคม 54

ขอเชิญสัมผัสดินแดนแห่งรากฐานการเกษตรของไทย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 77 ปี ของการสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กษัตริย์เกษตร ในงานเกษตรแฟร์แม่โจ้ ธันวาคม นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554

อุทิศชีวิตแทบเบื้องบาท มหาราชเกษตรไทย “ดิน น้ำ ป่า พลังงาน” ณ บริเวณลานอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์สวน 75 ปีแม่โจ้


เกษตรแฟร์ 2554 งานเกษตรแม่โจ้ ธันวาคม 54

ขอเชิญทุกท่านร่วมสั่งเสื้อที่ระลึก งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554 ในราคาเพียงตัวละ 250 บาท ขนาดของเสื้อมีตั้งแต่ Size SS, S, M, L, XL และ XXL สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการงานวันเกษตรแม่โจ้ ห้องพยัคฆ์พลิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053-873971-2 โทรสาร 053-873972

รายละเอียดอื่นๆ ที่ www.king84.mju.ac.th/testnews.php?name=news&file=readnews&id=24