วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน

มาอีกแล้วกับงานมหกรรมเกษตรแฟร์ปี 2556 ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ในกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมจัด งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด เกษตรรักษ์โลก ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเที่ยวงาน วลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 56 จัดขึ้นในวันที่ 20 – 28 กรกฏาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานพบกับนิทรรศการ นวัตกรรมทางการเกษตรในยุคปัจจุบัน ทั้งโดยภาครัฐและเอกชนพร้อมการประกวดพันธุ์สัตว์ พรรณพืช พรรณไม้น้ำ และนวัตกรรมทางการเกษตรหลากหลายแนว พร้อมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ รู้ทันโรคกุ้ง และพลังงานทางเลือก พร้อมการออกบูธแสดงผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย


เกษตรแฟร์ เกษตรรักษ์โลก

  • ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมทางการเกษตรในยุคปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การแสดงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
  • การประกวดพรรณ หม้อข้าวแกงลิง การจัดตู้พรรณไม้น้ำ
  • ประกวดยางแผ่น แข่งขันกรีดยาง
  • สัมนาทางวิชาการ รู้ทันโรค EMS ในกุ้ง และ พลังงานทางเลือก
  • ออกบูธแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  • ตลาดนัดแรงงาน
  • มอเตอร์โชว์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน

วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3000 หรือ Website : www.wu.ac.th แล้วพบกันที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช