ราคาผักพุ่ง เหตุน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

ฉลาดกินผักให้ปลอดสารพิษ คู่มือการกินผักปลอดสารพิษ organic-veggie

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรทรวงเกษตรฯ ได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 25 ตามนโยบายโครงการเร่งด่วนระยะเวลา 1 ปีของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต 15% ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ และปลานิล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์รายตัวของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด กำหนดจุดอ่อน จุดแข็ง ให้แข่งขันได้หลังเปิดตลาดการค้าเสรี

สำหรับสินค้าข้าวโดยเฉพาะข้าวขาว 10% และข้าวนึ่ง ที่ไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศเวียดนามนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรเงินงบประมาณ 140 ล้านบาท เพื่อจัดระบบปลูกข้าวใหม่ให้รับมือกับภัยธรรมชาติ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย การจัดเก็บ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้ในปัจจุบันตลาดส่งออกข้าวหลักของไทยกับเวียดนามจะเป็นคนละตลาด เพราะข้าวหอมมะลิไทยและข้าว 5% ถือเป็นข้าวเกรดดี ที่เวียดนามสู้ไม่ได้ นอกจากนี้ ยังเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกาผลกระทบสินค้าเกษตรรายตัว จากนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท


“เกษตรกรไทยและเอกชนผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ต้องเร่งวางแผนรับมือเออีซีที่กำลังจะเริ่มขึ้นในปี 58 นี้ เพราะความเสียเปรียบด้านค่าแรงงานที่สูงกว่าคู่แข่ง หากกำหนดตำแหน่งที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าสินค้าเกษตรอาจต้องปรับตัว จึงเป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่ระดับกระทรวงเกษตรฯ เท่านั้นที่จะเตรียมรับมือ คณะทำงานที่รัฐบาลจะตั้งขึ้นต้องมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน อาทิ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมหารือเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และตำแหน่งของประเทศไทยในเออีซีให้ชัดเจน”

ด้านราคาผักวันนี้ ผักสดที่ตลาดในชลบุรีพุ่งเหตุน้ำท่วมพื้นที่เกษตร ราคาผักในตลาดสดเทศบาลศรีราชา จ.ชลบุรี ปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลาง ถูกน้ำท่วมหนัก เนื่องจาก ช่วง 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา พื้นที่ปลูกผักในกว่า 20 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลาง ต้องประสบภัยน้ำท่วม ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ส่งผลให้ผักชนิดต่างๆ ปรับราคาสูงขึ้นมาก ไม่เว้นแม้แต่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา บรรดาพ่อค้าแม่ค้า เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ ผักบางชนิดได้ปรับราคาสูงขึ้นมาก เนื่องจากสาเหตุน้ำท่วม จึงต้องซื้อหามาขายในราคาต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในการชื้อหาไปรับประทาน จากเดิมที่เคยซื้อผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ 20 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 30 บาท ผักกาดขาวจากเดิมกิโลกรัมละ 35 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 40 บาท ผักคะน้า จากเดิมอยู่กิโลกรัมละ 20 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 30 บาท แต่ยังมีผักบางชนิดที่ยังไม่ปรับราคาขึ้นมากนัก เนื่องจากในเขตพื้น จ.ชลบุรี มีเกษตรกรสามารถปลูกผักบางชนิดได้ แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและร้านอาหารทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ผลผลิตสินค้าเกษตร ราคาผักพุ่ง เหตุน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

ทั้งนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลกินเจ ผักจำพวก ผักกะหล่ำปลี หัวไชเท้า ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักขึ้นฉ่าย น่าจะปรับราคาขึ้นสูงอย่างแน่นอน