ราคาน้ำตาลพุ่ง ราคาอ้อยสูง

ราคาน้ำตาลตลาดโลกดีต่อเนื่องส่งผลปี 55 ราคาอ้อยจะไม่ต่ำกว่า 1,100 บาท/ตันอ้อย ข่าวจากสำนักข่าวไทยรายงานว่า นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลจากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติในประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกโดยออสเตรเลีย ผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 4 ของโลกน้ำท่วมรัฐควีนส์แลนด์แหล่งปลูกอ้อย และบราซิลผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน ซึ่งหากน้ำท่วมนานจนต้นอ้อยเสียหายก็จะเกิดผลกระทบหนัก

จากสถานการณ์ดังกล่าว หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวงการน้ำตาลตลาดโลกคาดว่าปริมาณน้ำตาลที่จะออกสู่ ตลาดโลกจากเดิมที่เคยคาดว่าจะเกินความต้องการ 3-5 ล้านตันก่อนหน้านี้ เปลี่ยนเป็นคาดว่าจะขาดแคลน 1-2 ล้านตัน ส่งผลให้แนวโน้มราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นชัดเจน ราคาน้ำตาลที่ไทยส่งออกจึงปรับสูงสุดทำลายสถิตินับตั้งแต่เริ่มอุตสาหกรรม น้ำตาลในประเทศไทยเมื่อปี 2524 ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายขาว ราคาตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 26-27 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลราคาอ้อยในประเทศดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา และนับเป็นปีที่คุ้มทุนเกษตรกรระดับหนึ่ง เพราะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 1,040 ต่อ 1 ตันอ้อย และได้รับราคาจากคณะรัฐมนตรีที่ 1,050 บาทต่อ 1 ตันอ้อย


นายกำธร กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุภัยธรรมชาติที่ทำให้ผลผลิตอ้อยเสียหาย น้ำตาลที่จะออกสู่ปริมาณตลาดโลกลดลง ทำให้แนวโน้มราคาอ้อยปี 2554/55 หรือปี 2555 คาดว่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทต่อตันอ้อย โดยคำนวณจากราคาขายล่วงหน้าน้ำตาลไปแล้วถึงร้อยละ 70 จะมีผลผลิตอ้อยรวม 67-70 ล้านตันอ้อย และอาจมีผลผลิตมากถึง 75 ล้านตันอ้อยขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

นายกำธร กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยเป็นไปด้วยดี ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยจัดสรรงบประมาณมาช่วยปรับปรุงระบบชล ประทานให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้น้ำเพียงพอกับความต้องการ หากมีน้ำจะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าปัจจุบันที่ได้เฉลี่ยในภาพรวม เพียง 10 ตันต่อไร่.

ที่มา สำนักข่าวไทย

คงประมาณได้ว่า ประเทศไทยก็ยังคงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกๆ แห่งหน เนื่องจากเท่าที่คิด หากมีกระแสอะไรที่ส่งผลไม่จำเป็นต้องมากมาย เช่นราคาน้ำมันโลก ราคาผลผลิตการเกษตร ราคาโน่นนี่ สูงขึ้นแม้เพียงนิดเดียว จะทำให้ผู้ผลิตในเมืองไทยและผู้บริหารที่ดูแลตื่นตูมรีบปรับเพิ่มกันยกใหญ่ แต่หากมีข่าวว่ารายการต่างๆ ลดลงก็จะทำเมินเฉยเสียนี่


โถ่ ประเทศไทย