รอบรั้วเกษตรวันนี้

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม

เสวนาเรื่อง รวมพลกำจัด เพลี้ย-หนูนา ณ จ.อ่างทอง – นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กล่าวว่า จากกรณีพื้นที่นาข้าวเกือบหมื่นไร่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกัดกินสร้างความ เสียหายแก่เกษตรกร พร้อมๆ กับปัญหาภัยแล้งที่ชาวนาประสบอยู่ขณะนี้ ล่าสุดหนูนาบุกเข้ากัดกินต้นและรวงข้าวของเกษตรกรเสียหายซ้ำอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการกำจัดหนูนา อบต.จึงร่วมกับเกษตรกรทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง กำหนดวางยาเบื่อหนูในนาข้าวพร้อมกันทุกแปลงนา และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่เหลือ ทำการเผาซังข้าว วัชพืช และไถกลบพื้นที่นา คาดจะทำลายเพลี้ยกระโดดและหนูนาให้หมดสิ้นไปในที่สุด

เร่งฟื้นทุเรียนเมืองนนท์ จ.นนทบุรี – นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหาส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี จัดโครงการ หนึ่งบ้านหนึ่งต้นทุเรียนฟื้นฟูทุเรียนนนท์ เนื่องจากขณะนี้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ลดจำนวนการปลูกลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเกษตรจังหวัดในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่งเสริมการปลูกทุเรียนให้สมกับคำขวัญที่ว่า พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของชาว จ.นนทบุรีไม่ให้ลดจำนวนลงหรือสูญพันธุ์ไปในที่สุด


อบรมวิถีเกษตรที่โคราช จ.นครราชสีมา – นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าฝึกอาชีพการเกษตรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2553 ระหว่างวันที่ 18 มี.ค.-1 เม.ย.2553 จำนวน 5 หลักสูตร คือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์พืชโดยตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง และการเปลี่ยนยอด การเพาะเห็ดในท่อนไม้ การผลิตเห็ดถุง ทำก้อนเชื้อเพื่อผลิตดอก และการจัดสวนหย่อมประดับและพืชผักสมุนไพร สนใจสอบถามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร.0-446-5115, 0-4446-5770 และ 0-4446-5857 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก