ปลูกพืชแซมยางพารา อย่าง มะละกอ เป็นไปได้หรือไม่

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา

แม้ข้อมาเราก็จัดให้ มีสมาชิกท่านนึงอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา และสามารถจะปลูกมะละกอในสวนเดียวกันได้หรือไม่ และจะได้ผลอย่างไร วันนี้ kasetorganic.com จะมาบอกให้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในส่วนนี้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สวนยางพารา จะสามารถปลูกมะละกอได้ หรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และทำอย่างไร ปกติแล้วสายพันธุ์มะละกอเองไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆ ก็ตาม มักจะชอบแดด แต่สวนยางพาราที่ต้นยางโตแล้ว ยางพาราอายุประมาณ 2 ปี หรือยางที่พร้อมจะเริ่มเปิดหน้ายางแล้วนั้น แสงแดดจะเข้าถึงได้ยาก อีกทั้งมีปัญหาเรื่องความชื้น หากมีการปลูกยางในแถบบริเวณภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคใต้ (เพราะในภาคใต้มีอากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี) จะทำให้ยางต้นเตี้ย ต้นไม่สูงมากแต่แผ่กิ่งก้านกว้าง เป็นปัญหาในการปลูกพืชแซมในอนาคต

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา

หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง นั้นการจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น (สภาพดินและภูมิอากาศ) และต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง เพื่อให้ได้ราคาดี ซึ่งนิยมปลูกพืชแซมยางต่างๆ คือ


  • ควรปลูกพืชล้มลุก อายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการ
  • ไม่ควรปลูกหลังจากต้นยางอายุ 3 ปี
  • การปลูกพืชแซม ควรปลูกห่างจากแถวยางไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
  • ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
  • ควรมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแซมด้วย
  • การปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เป็นพืชแซมยาง ควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว
  • ควรใช้แรงงานในครอบครัว
  • พืชแซมที่ไม่แนะนำให้ปลูก คือมันสำปะหลัง และละหุ่ง
  • หลังจากปลูกพืชแซมยาง ให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วแทนทันที

พืชแซมยางที่แนะนำในการปลูกในสวนยางพาราและให้ผลผลิตดี ต้องเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน, กล้วย, สัปรด, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว และพืชสวนครัว, ยาสูบ แตงโม ถั่วต่างๆ ฯลฯ แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ

ส่วนพืชแซมยางที่ไม่แนะนำให้ปลูก คือ ปอ อ้อย และละหุ่ง เพราะพืชเหล่านี้จะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้มาก ทำให้ยางได้รับธาตุอาหารน้อย

ปลูกมะละกอในสวนยางพารา

มะละกอสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ที่นิยมกันคือปลูกในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน แต่การปลูกเป็นพืชแซมยางนั้น ให้ปลูกในช่วงปลายฤดูฝน เนื่องจากมะละกอกักเก็บน้ำได้ดี ยางพาราที่ผ่านช่วงฤดูฝนจะมีการเติบโตได้ดีแล้ว ต้นมะละกอจะไม่แย่งน้ำจากยางพารามากนัก การปลูกมะละกอนั้นให้นำต้นกล้าลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ควรทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ดินแตกออกจากราก และไม่ให้รากขาด เมื่อวางต้นกล้าลงหลุมปลูกแล้ว ให้กลบดินรอบโคนต้น กดให้แน่นให้ระดับดินในหลุมปลูกเสมอกับระดับดินเดิมที่ติดมากับต้นกล้า อย่ากลบโคนต้นสูงกว่ารอยดินเดิม จะทำให้เป็นโรคโคนเน่า เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ใช้ทางมะพร้าวหรือวัสดุอย่างอื่นคลุมบังแดดประมาณ 7-10 วัน รดน้ำทุกเช้า อย่าให้ขาดน้ำ ถ้าขาดน้ำในระยะนี้ต้นจะแคระแกร็น โตช้า และให้ผลช้าด้วย ที่สามารถเป็นไปได้ดีที่สุดในการปลูกมะละกอในสวนยางพาราคือการปลูกมะละกอ ก่อนการลงกล้ายางอย่างน้อย 1 เดือน และควรปลูกมะละกอให้เว้นช่วงระยะห่างพอสมควร หรือปลูกสลับระหว่างต้นยางพาราแต่ละต้น


ต้นยางอายุประมาณ 6 ปีถึงจะเปิดกรีดหน้ายางได้ การปลูกมะละกอแซมจะเป็นประโยชน์ต่อต้นยางที่จะได้ปุ๋ยได้น้ำจากการการดูแลต้นมะละกอ เพราะมะละกอเป็นพืชที่ต้องเอาใจใส่อย่างดี ให้ปุ๋ยเยอะ ฉะนั้นยางพาราก็จะได้ประโยชน์จากมะละกอด้วย ปัญหาสำคัญคือสวนยางมักจะเตียนโล่งลมแรง ถ้าไม่ค้ำยันต้นมะละกอไว้ก็จะโค่นล้มได้ง่าย และหากต้นยางสูงแดดจะส่องลงมาไม่ถึงต้นมะละกอ อาจทำให้ผลผลิตมะละกอไม่ดีนัก และไม่ควรปลูกมะละกอหากว่าระยะห่างของต้นยางพาราน้อยกว่า 4 เมตร เพราะจะทำให้แน่นและต้นมะละกอไม่โต มีปัญหาในภายหลัง

การปลูกมะละกอ ในส่วนยางพารา ปลูกมะละกอเป็นพืชแซมยางพารา ได้ผลดี

มะละกอใช้เวลาราวๆ 6-8 เดือนจึงจะให้ผลชุดแรกและให้ผลไปอีกราวๆ 2 ปี (ทั้งนี้ควรศึกษาถึงสายพันธุ์มะละกอที่ปลูกด้วยเพราะแต่ละสายพันธุ์การเติบโตไม่เท่ากัน) ดังนั้นเมื่อมะละกอเริ่มให้ผล ต้นยางจะอายุราวๆ เกือบ 2 ปีซึ่งสูงมากและมีร่มเงามากแล้วถ้าโชคดีอาจจะพอเก็บได้สักรุ่นหนึ่ง แต่อาจไม่คุ้มทุน แต่แล้วผู้ปลูกมะละกอแซมในแปลงต้นยาง อาจจะพบปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ แสงแดดน้อย มีความชื้นสูง โรคเกี่ยวกับเชื้อราและแมลงจะเบียดเบียนจะมีมาก หากต้นยางพาราสูงมาก มีการเดินเข้าออกกรีดยางสม่ำเสมอ จะกระทบกระเทือนรากมะละกอ ต้นมะละกอนั้นจะมีจุดอ่อนที่ราก ไม่ควรกระทบกระเทือนมาก ต้นจะตายได้ง่าย

การปลูกพืชแซมยางพาราอย่างมะละกอจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมาก แต่การปลูกพืชแซมยางพารานั้น เป็นการเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง ในช่วงระยะ 1-3 ปี หลังปลูกยาง เจ้าของสวนไม่สามารถหารายได้จากสวนยาง แต่สามารถหารายได้เสริมด้วย การปลูกพืชแซมยาง ส่วนสวนยางที่ต้นยางให้ผลผลิตแล้ว สามารถปลูกพืชร่วมยางที่เจริญเติมโตในที่ร่มเงาเพื่อเพิ่มรายได้เช่นเดียวกัน