ฟองน้ำปกคลุมหน้าดิน ใช้รักษาความชื้นต้นไม้

จันทบุรี – เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีหัวใส นำฟองน้ำมาปกคลุมหน้าดินเพื่อเก็บรักษาความชื้นแก่ต้นไม้ บรรเทาความเดือดร้อนแห้งแล้งจากการขาดน้ำเบื้องต้นได้ ขณะที่ทางจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มอีก 1 อำเภอ รวม 61 ตำบล (17 มี.ค.53) ได้มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกพืชในชุมชนบ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

หลังพบว่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวแบบไร่นาสวนผสม ได้ใช้เทคนิคการนำเศษฟองน้ำที่ใช้ในการจัดดอกไม้ หรือที่เรียกกันว่า โอเอซิส oasis มาวางปกคลุมหน้าดินบริเวณโคนต้นพริก ที่กำลังออกผล เพื่อเป็นการรักษาความชื้นแทนการนำต้นหญ้าหรือฟางข้าวที่ตายแล้วมาวางปกคลุม เพื่อป้องกันการที่ต้นไม้ขาดน้ำยืนต้นตาย โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงผัก ได้บอกว่าภัยแล้งปีนี้น่าจะหนักกว่าทุกปี เนื่องจากไม่มีฝนตกตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำจืดในคลองธรรมชาติเหลือน้อยและใกล้แห้งขอด


ประกอบกับช่วงนี้ชาวสวนผลไม้มีความต้องการใช้น้ำในช่วงที่ผลผลิตกำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ขณะที่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวก็จำเป็นต้องใช้น้ำเช่นกัน แต่ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความร้อนในเบื้องต้น เพราะหากรอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดอาจจะเกิดความล่าช้าและพืชที่ปลูกไว้ อาจได้รับความเสียหายไปแล้ว

ทั้งนี้ ฟองน้ำสามารถกักเก็บความชื้นได้ดีและนานกว่าต้นหญ้าหรือฟางข้าวทั่วไป ซึ่งราคาก็ไม่แพง หาซื้อได้ตามร้านรับซื้อเก่าทั่วไปในตลาด และสามารถขอได้จากร้านจัดดอกไม้ ที่เหลือเป็นเศษก่อนจะนำทิ้งขยะ อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ในขณะที่ล่าสุด นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งเพิ่มเติมแล้ว

ลักษณะการใช้ก็คือ นำก้อนฟองน้ำ หรือ oasis ที่ไม่ใช้แล้วมาวางไว้บริเวณใต้โคนต้นไม้ หรือจะฝังไว้ตื้นๆ ใต้โคนต้นก็ได้ แล้วสามารถใช้ฟาง หรือหญ้าแห้งปิดปกคลุมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการระเหยเนื่องจากโดนแดดโดยตรง 1 ก้อนสามารถใช้ได้นานเป็นอาทิตย์ หากไม่โดนแดดโดยตรงสามารถใช้ได้ถึงเดือน สำหรับก้อนที่น้ำหมดแล้วสามารถเติมน้ำใส่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เทคนิคนี้เหมือนกับกรณีการใช้ถุงน้ำเกลือให้น้ำกับต้นผักต้นไม้โดยทั่วไป เนื่องจากถุงน้ำเกลือมีลูกกลิ้งควบคุมการหยดของน้ำได้ดี จึงมีการนำมาใช้กันในวงกว้าง แต่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่การนำถุงน้ำเกลือมาใช้ซ้ำอาจมีการติดเชื้อโรคได้