พื้นที่เกษตรมหาสารคามน้ำท่วมหนัก

ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่าระดับวิกฤต ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและ บ้านเรือนราษฎรในมหาสารคามแล้ว 4 อำเภอ ขณะผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระบาย ออกจากเขื่อนวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เรียกนายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


น้ำท่วมพื้นที่เกษตร

จากการลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำชีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 2 จุด คือ ที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำโกสุมพิสัย บริเวณสะพานบ้านคุยเชือก ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย และสถานีตรวจวัดระดับน้ำมหาสารคาม บริเวณสะพานลำน้ำชี ถนนสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าระดับน้ำชีขณะนี้อยู่ระดับสูงกว่าวิกฤติ

ล่าสุด ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมใน 4 อำเภอ รวม 26 ตำบล 167 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย และได้รับความเดือดร้อน 15,885 ครัวเรือน 69,952 คน โดยแยกเป็น อำเภอเชียงยืน 5 ตำบล อำเภอโกสุมพิสัย 12 ตำบล อำเภอกันทรวิชัย 4 ตำบล และ อำเภอเมือง 5 โดยมีพื้นที่ทางด้านการเกษตรถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 21,623 ไร่ และคาดว่าจะเสียหายประมาณ 14,457 ไร่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกลงมาทุกวัน ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เกิดน้ำท่วมขังได้