พืช สมุนไพร รักษาโรค

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด

ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพร ไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด


ภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ว่า ” ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทย

พืชสมุนไพรไทย เข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม”

สมุนไพร รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง บางชนิดใช้ทำเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคหลายชนิด

  • ราคาถูกกว่ายาแผนใหม่ (ยาแผนปัจจุบัน) มาก
  • มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนใหม่
  • สมุนไพรบางชนิดเป็นทั้งอาหารและยาด้วย
  • ไม่ต้องซื้อหา สามารถปลูกได้เองในบ้าน
  • เหมาะกับคนส่วนใหญ่ เพราะสามารถนำมาใช้ได้เอง เมื่อรู้จักวิธีใช้
  • ช่วยลดดุลย์การค้า ในการสั่งยาจากต่างประเทศ
  • ทำให้คนเห็นคุณค่า และกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น
  • ทำให้เกิดความภูมิใจ ในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย
  • เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยในการสนับสนุนให้ประชาชนช่วยตนเองในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ

ยาสมุนไพร มีมากมายหลายชนิดในประเทศไทย หลายคนเดินผ่านไปโดนไม่เห็นถึงคุณค่า หรือแทบจะไม่รู้จักเลย อยากให้คนไทยช่วยกันรักษาไว้ซักนิด


herbs สมุนไพร ไทย