พืชผักราคาแพงแล้งนี้

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชัยพร หนูฤกษ์ การค้าภายในจังหวัดตรัง ได้ออกเยี่ยมพร้อมกับพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดท่ากลาง เทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สอบถามราคาผักและราคาเนื้อสัตว์รวมไปถึงอาหารทะเล สำหรับราคาผักนั้นพบว่าบางรายการมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหา สภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำ พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ทำให้ผักออกสู่ตลาดน้อยลง โดยถั่วฝักยาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท จากเดิมอยู่ที่กิโลกรัม 22 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 18 บาท แตงกวา กิโลกรัมละ 15-25 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 25-30 บาท มะนาว กิโลกรัมละ 85-100 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 40-60 บาท ทั้งนี้แม่ค้าขายผักรายหนึ่งได้กล่าวว่า ในช่วงนี้ผักมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตน้อยลง ชาวบ้านไม่มีน้ำที่เพียงพอจะนำไปรดน้ำผัก ดังนั้นเกษตรกรหลายรายจึงต้องหยุดปลูกผักในช่วงหน้าแล้ง เพราะกลัวว่าผักจะได้รับความเสียหายและอาจจะประสบกับภาวะขาดทุนได้

ในขณะที่ราคาหมูหน้าเขียงก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 115 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 105-110 บาท ทั้งนี้เนื่องจากราคาหมูหน้าฟาร์มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมราคากิโลกรัม ละ 61 บาท เป็นกิโลกรัมละ 67 บาท ทำให้ยอดของลูกค้าลดลง เนื่องจากหันไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่น โดยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำและเป็นลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ หมูเป็นวัตถุดิบทำให้ต้องจำใจซื้อหมูแม้ว่าราคาจะแพงมากขึ้น นอกจากนี้ราคาของอาหารทะเลก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยปลาหมึกอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-130 บาท กุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-120 บาท.


แล้งนี้ ปลูกพืชผักสวนครัวกินเองไม่ต้องซื้อหา ลดภาระค่าใช้จ่ายไปไได้บางส่วน