พืชคอนโด 9 ชั้น สวนลุงนิล ชุมพร

เยี่ยมสวนลุงนิล ศึกษาพืชคอนโด 9 ชั้น เกษตรแนวใหม่ ชุมพร

หลายคนอาจไม่คุ้นหูกับชื่อ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น แต่หากเอ่ยคำว่า สวนลุงนิล ต่อท้าย ก็คงถึงกับร้องอ๋อกันเลยทีเดียว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีคุณลุงสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือลุงนิล เป็นเจ้าของผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้ริเริ่มการทำสวนในแบบ พืชคอนโด 9 ชั้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดและเป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ประจำปี 2553

แต่กว่าที่การทำเกษตรของลุงนิลจะประสบความสำเร็จจนได้รางวัลนั้น กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ลุงนิลได้ผ่านอะไรมานักต่อนัก เริ่มจากเปิดร้านอาหารเละทำสวนทุเรียน แต่กิจการประสบปัญหามากมายจนเกิดความท้อแท้ ด้วยความบังเอิญ เมื่อได้ดูโทรทัศน์ในช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ เมื่อได้ฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นการจุดประกายให้เกิดความคิดที่จะทำตาม


จึงเริ่มต้นคิดทบทวนในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเมื่อครั้งที่ทำสวนทุเรียนนั้นมีปัญหาจากด้านใดทำให้ไปไม่ถึงฝัน จากการเริ่มต้นสำรวจตนเอง ก็ได้พบว่า การทำสวนของตนมีปัญหาคือ ค่าใช้จ่ายในเรื่อง ปุ๋ยเคมี ปีละหลายแสน จึงหันมาใช้น้ำจุลินทรีย์ หรือ EM ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย พร้อมทั้งหันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางของในหลวงและในช่วงเวลาดังกล่าวได้เดินทางไปฝึกอบรมความรู้ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายๆที่ จึงเกิดแนวความคิดในการปลูก พืชคอนโด 9 ชั้น ขึ้นมา

เยี่ยมสวนลุงนิล ศึกษาพืชคอนโด 9 ชั้น เกษตรแนวใหม่ ชุมพร

การทำพืชคอนโด 9 ชั้น

เป็นการแบ่งต้นไม้ต่างๆ ออกเป็น 9 ระดับ ตามความสูงในการปลูกพืชเหล่านั้น

  • ชั้นที่ 1 การขุดบ่อเลี้ยงปลา พร้อมกับปลูกพืชน้ำอย่างผักกระเฉด ผักบุ้ง บัว
  • ชั้นที่ 2 การปลูกพืชคลุมดินจำพวกกลอย มันหอม และพืชตระกูลหัวทั้งหมด เช่น ขมิ้น กระชาย
  • ชั้นที่ 3 ปลูกพืชหน้าดิน เช่น พริกและผักเหลียง
  • ชั้นที่ 4 ปลูกส้มจี๊ด
  • ชั้นที่ 5 ปลูกกล้วยเล็บมือนาง
  • ชั้นที่ 6 ปลูกไม้ยืนต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
  • ชั้นที่ 7 ปลูกสะตอ มังคุด ลองกอง ต้นหมากปลูกไว้กินและจำหน่ายพรรณไม้ให้สมาชิก โดยทุกต้นจะปลูกพริกไทยดำกับแก้วมังกรให้เลื้อยขึ้นไปบนต้นเพื่อเป็นรายได้เสริมด้วย เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
  • ชั้นที่ 8 เป็นส่วนของธนาคารต้นไม้ เป็นไม้ใช้สอยในระยะยาว เช่น ตะเคียน
  • ชั้นที่ 9 ปลูกไม้ยางนา ตะแบกใหญ่ ประดู่ ไม้ใหญ่เป็นร่มเงาไม่ทำให้ร้อนจนเกินไป

เยี่ยมสวนลุงนิล ศึกษาพืชคอนโด 9 ชั้น เกษตรแนวใหม่ ชุมพร

พืชทั้ง 9 ชั้นนี้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล บ้างให้ร่มเงาซึ่งกันและกัน บ้างเก็บน้ำและความชื้นให้กัน อยู่และเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกโดยใช้แนวคิด พืชคอนโด 9 ชั้น รวมทั้งการจัดการในเรื่องน้ำ แดด และดินให้สมดุลนั้น จึงทำให้เกิดความหลากหลายและทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและได้ผลผลิตตรงตามที่ต้องการ


ในเวลาต่อมาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการปลุกพืชคอนโด 9 ชั้นนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พรรณไม้หลากหลายภายในสวนของลุงนิลเติบโตและให้ผลผลิตงาม รายได้จากการทำสวนพื้นที่ 17 ไร่นี้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จนแนวคิดพืชคอนโด 9 ชั้นได้รับการยอมรับ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลุงนิล

ปัจจุบันสวนลุงนิล ได้จัดเป็น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น เป็นโครงการเครือข่ายการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ซึ่งหากใครสนใจสามารถที่จะมาชมได้ตลอดทั้งปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน คือที่พักและอาหารคนละ 600 บาท หากต้องการดูงานเพียงอย่างเดียวคนละ 50 บาท พร้อมอาหารว่าง ผลไม้ภายในสวนสามารถเก็บกินได้ และหากใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาศึกษาทฤษฎีเกษตรใหม่ที่สวนลุงนิลแล้ว ก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดชุมพรได้อีกด้วย

เยี่ยมสวนลุงนิล ศึกษาพืชคอนโด 9 ชั้น เกษตรแนวใหม่ ชุมพร

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น หรือ สวนลุงนิล ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 จากสี่แยกปฐมพรถึงกิโลเมตรที่ 50 แล้วกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสวนลุงนิล เข้ามาประมาณ 5 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ (ลุงนิล) โทร. 0-8746-6059-6, 0-8791-4214-2