พัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวอินทรีย์ครบวงจร

ข้าวกล้อง ข้าวกล้องเพาะงอก คุณประโยชน์จากข้าวกล้อง

น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะถูกพัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรแล้ว ซึ่ง รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เผยว่า

จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประสบความสำเร็จสามารถสร้างพันธุ์ข้าวที่มีโภชนาการสูงที่ชื่อว่าข้าวสินเหล็ก ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ มีธาตุเหล็กสูง และหอมนุ่ม ส่วนอีกสายพันธุ์ คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือ thai rice berry ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณที่มาก กระทั่งในปี พ.ศ.2553 จึงได้นำพันธุ์ข้าวทั้งสองสายพันธุ์ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจำนวน 520 ไร่ ในเขตเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จนได้รับเครื่องหมายประกันคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวของคนไทย ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เช่นเดียวกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี ข้าวต้านมะเร็งและโรคหลายชนิด เป็นข้าวสารพันธุ์ไทยที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ต่อไปน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในไม่ช้า และแล้วความหวังก็เป็นจริง

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ทางรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ และเข้าร่วมประชุม กับ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (กพส.) ซึ่งควบคุมดูแลโรงสีข้าวธัญโอสถ โดยทางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) เสนอแนวทางการจัดตั้ง Social Enterprise หรือองค์กรธุรกิจเชิงสังคม เพื่อการพัฒนาผลิตข้าวโภชนาการสูงแบบอินทรีย์ครบวงจรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค เพื่อนำรายได้จากการตลาดสู่ผู้ผลิต นั่นก็คือเกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์ / ข้าวไรซ์เบอร์รี่