ผักออแกนิค

การปลูก ผักออแกนิค

หลายปีก่อนในสมัยแรกๆ ที่เริ่มเรียนรู้และหันมาทำเกษตรด้วยตัวเอง ผมยังสับสนอยู่เลยว่า ผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ และ ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักแบบเดียวกัน มีวิธีการปลูกแบบเดียวกัน จึงได้ลงเรื่องผักออแกนิกไว้จนทำให้หลายๆ คนท้วงติงมาว่า มันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เพราะผักออแกนิกเอง จะไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย เป็นผักอินทรีย์จริงๆ เหมือนที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆ เพียงแต่นักเกษตรจะดัดแปลงสภาพต่างๆ เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยในดิน การบำรุงดิน ความชื้น น้ำ อากาศ ฯลฯ เพื่อให้พืช เติบโตด้วยวิถีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติจริงๆ

ผักปลอดสาร มีการใช้สารเคมีในระหว่างการปลูกจนกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยว มีการเว้นใช้สารเคมีช่วงเก็บเกี่ยว จะมากน้อยแล้วแต่เกษตรกรผู้ปลูกจะเป็นคนกำหนดระยะเวลา ซึ่งทำให้มีคำเรียกใหม่ๆ เกิดขึ้นว่า ปลอดสาร แต่จริงๆ คือ ปลอดสารตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ไม่ได้ปลอดสารในระหว่างการเพาะปลูก


ผักออแกนิก การปลูกผักออแกนิก ผักอินทรีย์ผักไฮโดรโพนิก หรือผักไร้ดิน อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่หลายๆ คนแม้กระทั่งผม คิดว่าเป็นผักออแกนิก ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่เลย เพราะการปลูกผักไร้ดิน ยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเคมี ไม่ว่าจะทางน้ำหรือทางใบ เพราะผักไร้ดิน ไม่มีดิน ที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร แต่เปลี่ยนดิน เป็นน้ำ ให้น้ำเป็นตัวสะสมธาตุอาหาร การให้ปุ๋ยก็จะให้ทางน้ำ และปุ๋ยก็ยังคงต้องพึ่งพาเคมี เพราะปุ๋ยอินทรีย์บางชนิด ไม่สามารถผสมลงในน้ำได้ หรือผสมได้แต่น้ำก็จะไม่ใส และมีกาก ขุ่น ทำให้การไหลไม่ดี หรือแม้กระทั่งไม่สวยงาม ลองนึกดูว่า หากเราเอาน้ำผสมกับขี้ค้างคาว น้ำก็เป็นสีดำ เอาน้ำดำๆ มาเลี้ยงผักไร้ดิน มันก็เกิดความรู้สึกว่า สกปรก ไม่น่ารับประทาน มันเลยเป็นเรื่องของ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ผักไร้ดิน จึงเป็นที่มาของผักที่สด และสะอาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆ ว่ามันเป็นผักอินทรีย์ ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่

ผักออแกนิกจริงๆ จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมาก เป็นการลงทุนที่สูง ใช้เวลานาน จึงทำให้ผักชนิดนี้หากออกสู่ตลาด จะเป็นสิ่งที่มีราคา “แพง” จะว่าอย่างนั้นก็ได้ เพราะต้นทุนเค้าสูง ไหนจะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องใช้เวลาปรับสภาพ ไม่ให้ศัตรูพืชมาเบียดเบียน บางแห่งถึงขนาดกางมุ้งปลูกผักกันเลยทีเดียว เรียกว่าผักกางมุ้ง บางแห่งปลูกในโรงเรือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผักออแกนิก ไม่ว่าจะปลูกด้วยวิธีไหน ทำให้ผักเติบโตด้วยกรรมวิธีอย่างไร

ที่สำคัญคือ ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ไม่ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ก็ตาม ใช้ได้แต่ อินทรีย์ ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น ถึงจะได้ชื่อว่า ผักออแกนิก