ปูพื้นความรู้ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ก.ส.ล. ปูพื้นความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. โดยทาง ก.ส.ล. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ในวัน 2-3 เม.ย. 54 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพ

นายวันชัย ผโลทัยเถกิง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เปิดเผยว่า ก.ส.ล.ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า รุ่น ที่ 2/2554 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า และผู้สนใจในธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า


ปูพื้นความรู้ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ซึ่งเป็นการผลักดันให้ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่าง แพร่หลาย ในวันที่ 2-3 เมษายน 2554 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aftc.or.th หรือ สำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์: 0-2685-3250 ต่อ 304 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554

ปูพื้นความรู้ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า