ปีนี้น้ำจะมาก

ปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ

ผ่านพ้นไปแล้วกับพิธีแรกนาขวัญของเกษตรชาวไทยอย่างเราๆ ที่หลายๆ ท่านก็ต่างก็ใจจดจ่ออยู่กับพิธี เพื่อจะเอาพันธุ์ข้าวดีที่ได้แค่ปีละครั้ง ครั้งละไม่กี่กำมือ โชคดีหน่อยก็อาจได้เป็นถุงกลับไปบ้าน ปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ ทายว่า น้ำจะมาก แต่ก็ขออย่าให้มากเกิดไปจนท่วมบ้านเมืองเหมือนปีก่อน ก็แล้วกัน

หลังจากจดๆ จ้องๆ กับพิธีและเม็ดข้าวในนาจำลองแล้ว ย้อนกลับไปก่อนนั้นไม่ได้ update เรื่องอะไรเลย เพราะงานการประจำยุ่งจนแทบจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ กลับมาทีนี้ในวันแรกนาขวัญ ต่อไปก็อาจมีข้อมูลเกษตรเขียนอีกไม่น้อยทีเดียว กลับมาที่พิธีในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ น้ำจะมาก พระโคกินข้าวโพด-หญ้า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารสมบูรณ์


ปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงผ้า 4 คืบ

ในปีนี้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูนสำหรับ เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.สุมาลี จำเริญ นิติกรชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุวิสาข์ เกตุอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน คือ น.ส.พชร ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง และ น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คู่เคียงมีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา

กรมการข้าวขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกทั้งนาสวนและข้าวไร่ ที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆจำนวน 10 พันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,417 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี1 พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์สุพรรณบุรี 1 พันธุ์ กข47 พันธุ์ กข31 พันธุ์ กข6 พันธุ์ กข45 และ ข้าวไร่ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ลืมผัว แจกจ่ายให้กับประชาชน และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป