ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

เกษตรผักสวนครัวบอกไว้ว่า ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่ปลูก เป็นไปได้ด้วยการลงมือทำ แต่บ้านในสภาพชุมชนคนเมืองมักมีเนื้อที่น้อยและไม่รู้จะปลูกอะไรเพิ่ม นอกจากผักสวนครัวหลายอย่าง บางบ้านมีมะม่วงซักต้นก็หรูแล้ว ผมเคยเห็นบางบ้านมีมะพร้าวต้นเตี้ยปลูกในที่แคบๆ ริมรั้วด้วย

ริมรั้วบ้านอย่าปล่อยให้ว่าง ปกติมักจะใช้ไม้ประดับมาประดับรั้วบ้านให้สวยงาม จำพวกไม้ดอกไม้ใบ แต่ลองคิดดูว่า หากรั้วบ้านคุณเต็มไปด้วยต้น แก้วมังกร ที่กำลังออกลูกออกผล คุณคงจะนึกสนุกลองปลูกเล่นๆ ดูก็ได้ ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว ไม่ยาก สภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกต้นแก้วมังกร นั้นสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย,ดินเหนียว,ดินลูกรัง สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังจำเป็นจะต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม้ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่งที่มีความร่วนซุย สภาพดินไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย


ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

ด้วยความที่แก้วมังกรเป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด ในการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงควรเตรียมพื้นที่ให้อยู่ที่โล่งแจ้งไม่มีร่มเงาของต้นไม้อื่นมา บังแก้วมังกรจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ และริมรั้วบ้านเราเป็นสถานที่เหมาะที่จะปลูกแก้วมังกร เปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับที่ทำได้แค่ดูสวยงาม แต่กินไม่ได้ เป็นการประดับรั้วให้เป็น รั้วกินได้แทน

ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

การดูแลรักษาแก้วมังกรให้ได้ผลผลิตภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างแรกคือต้องมีการวางแผนการปลูกก่อน และควรเริ่มปลูกประมาณเดือนตุลาคม (จะทำให้ได้ผลผลิตในเดือนมีนาคมปีถัดไปพอดี สำหรับการปลูกแก้วมังกรไม่ยากอย่างที่คิด แค่ให้มีดิน จะในกระถางหรือริมรั้วอะไรก็ได้ จะเป็นดินทรายแถบภาคอีสานยิ่งดี แต่ในเมืองส่วนใหญ่ก็ดินร่วน ดินเหนียวที่ถม หาหน้าดินมายกร่องเสียหน่อยก็ไม่เสียหาย และวก็นำปุ๋ยคอกผสมลงหลุมปลูก

พื้นที่ริมรั้วเป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดได้เพียงพออยู่แล้ว แถมหากต้นแก้วมังกรโตก็จะกลายเป็นด่านปราการกั้นขโมยอีกทอดหนึ่ง เพราะต้นแก้วมังกร มีหนาม ทำให้ลำบากในการปีนป่ายของหัวขโมย การปลูกก็ให้ฝังกิ่งลงดินประมาณ 2 -3 นิ้ว รดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จากความเข้าใจที่ว่า ต้นแก้วมังกรไม่ชอบน้ำนั้นผิด เพราะเท่าที่สังเกตุดู ต้นแก้วมังกรชอบน้ำ รดน้ำบ่อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งยิ่งโตเร็ว แต่ดินต้องระบายน้ำดี ไม่ท่วมขัง เพราะจะทำให้โคนเน่าได้ง่าย

ที่บอกว่าใช้น้ำน้อย คือการฉีดพ่นน้ำแค่ละอองเล็กน้อยตอนเช้า และเย็นเท่านั้น หากสภาพดินระบายน้ำไม่ดีต้นจะเน่า หากน้ำไม่เพียงพอต้นจะเหลียงและแห้งตาย เมื่อมีการแทงยอดควรมัดแนบกับหลักกันยอดหัก ถ้าการเจริญเติบโตปกติสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 กิ่งต้องได้มัดทุก 15 วัน จนกว่ากิ่งจะพ้นหลัก


ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

ปลูกแก้วมังกรสำหรับการค้า เมื่อปลูกแก้วมังกรได้ 8 เดือน – 1 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตประมาณ 30 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 2 ประมาณ 50 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 3 ประมาณ 100 ถึง 200 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 4- 15 ประมาณ 300 ผลต่อหนึ่งค้างขึ้นไป ขนาดของผลโดยเฉลี่ย 3-4 ผลต่อหนึ่งกิโลกรัม หากต้องการให้ผลผลิตออกทั้งปีก็สามารถทำได้โดยใช้หลอดไฟขนาด 200 วัตต์หนึ่งดวงต่อเสาสี่เสา เปิดไฟตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 5.00 น. ติดต่อกันทุกคืนเป็นเวลา 15 คืน ตาดอกก็จะเริ่มสร้างขึ้นมา คลำดูที่ตาใต้หนามจะรู้สึกได้หลังจากนั้นอีกประมาณ 5 วัน ดอกก็จะพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนอายุ ได้ 15 วัน ก็จะบานและผสมติดอีก 30 วัน ก็จะเริ่มสุกและเก็บผลได้

ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน

ต้นแก้วมังกร เป็นสามเหลี่ยมแต่จะมีอยู่ด้านหนึ่งที่เป็นด้านแบน เวลาผูกต้นแก้วมังกร ให้จับด้านแบนของต้นเข้ากับหลัก เพราะว่าด้านแบนเป็นด้านที่จะออกราก

ที่มา puibuatip.com และภาพประกอบ จำแหล่งที่มาไม่ได้แล้วต้องขออภัยครับ