ปลูกสวนป่าไผ่

ปลูกสวนป่าไผ่ ไปไม่ถึงดวงดาว

ไผ่ จัดเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างไม่น้อยหน้าไปกว่ามะพร้าว กล้วย และไม้ยืนต้นอื่นๆ ในต่างประเทศเอง ไผ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจระดับโลก เช่น Arundinaria Amabillis Bambusa Vuigaris Dendrocalamus Strictus Gigantochioa Verticillata Guadua Angustifolia (ไผ่อเมริกากลาง อเมริกาใต้)

แต่สำหรับอาหารสุดโปรดของหมีแพนด้าหลินปิงนั้น ชื่อว่า Sinarundinaria Nitida ซึ่งพบได้ในมลฑลเสฉวนบนป่าเขาระดับสูง 2,000 เมตร และ Arundinaria Gigantean รวมทั้ง Phllostachys อีกหลายชนิด


ข้อเด่นของไผ่และการปลูกสวนป่าไผ่

  • การปลูกไผ่ช่วยลดภาวะร้อนได้เร็วกว่า การปลูกไม้ยืนต้นทั่วไป เช่นตะเคียน ผยุง สนสองใบ สามใบ หรือต้นก่อ อย่างเด่นชัด
  • ป่าไผ่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์และปล่อยออกซิเจนในอัตราสูงกว่าป่าไม้ในธรรมชาติ 30-35%
  • ป่าไผ่มีการดูดซับน้ำฝนได้ดี โดยดูดซับน้ำได้มากถึง 3 เท่าของน้ำหนักต้นของมันเอง
  • ไผ่เป็นวัถุดิบให้พลังงานความร้อน สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ถ่านไผ่จะมีประสิทธิภาพสูง ราคาสูง และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • ไผ่บางชนิดมีเส้นใยพิเศษที่ใช้เป็นวัตถุดิบถักทอคุณภาพสูง

หากมีการพัฒนาเนื้อไม้ไผ่ให้ผ่านกรรมวิธีรักษาเนื้อไม้อย่างถูกต้องแล้ว ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จะแข็งแรง แต่มีการขยาย / หดตัวน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งทำให้เหมาะสมแก่การสร้างบ้านในเขตที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว โดยข้อดีของไผ่ที่กล่าวมาก็ไม่น้อยไปกว่าไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ จึงน่าจะได้ทราบว่ามีเหตุผลใด ที่ทำให้การปลูกไผ่ในประเทศไทยเป็นไปอย่างขาดแคลน ไร้หางเสือดังเช่นปัจจุบัน

ปลูกสวนป่าไผ่ ไปไม่ถึงดวงดาวอุปสรรคที่พบได้ชัดในเมืองไทย ที่ทำให้ ไผ่ ไม่ได้รับความนิยมมากนักเป็นเพราะปัญหาหลายอย่างคือ

  • ไผ่เป็นพืชอาภัพ ดังนั้นจึงขาดรัฐบาลหรือหน่วยงานมาสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการปลูกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  • งบประมาณที่ทางการทุ่มให้เรื่องงานวิจัยและส่งเสริมมีอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะเหตุผลในการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักมีน้อย
  • แม้ว่าเมืองไทยเองจะมีศูนย์วิจัยไผ่ แต่เราก็ไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องไผ่โดยตรงดังเช่นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อย่าง ยางพารา ปาล์ม ฯลฯ พอเจอเรื่องไผ่ก็จะโยนไปทางมหาวิทยาลัย ที่นั่น ที่นี่เป็นผู้นำ สุดท้ายก็เหลว
  • การประชาสัมพันธ์อ่อน การชี้แจงให้ผู้คนได้รับทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของไผ่ยังมีไม่พอเพียง ทำให้หลายคนหลายหน่วยงานหลงทาง
  • เกษตรกรขาดความรู้เรื่องพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้ขาดทิศทางในการปลูกไผ่ของเกษตรกร เรียกว่า ปลูกกันตามมีตามเกิด ตามกระแสสังคม

แม้ว่าในประเทศไทยเองจะมีการจัดประชุมไผ่โลก World Bamboo Congress ไปเมื่อปี 2552 และมีกำหนดไว้ทุกปีต่อเนื่อง แต่ก็ยังไร้การพัฒนาปรับปรุงให้ ไผ่ เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ทำให้ไผ่ไทย จึงไปไม่ถึงดวงดาวเสียที

ไผ่ บทเรียนจากหลินปิง


ประเทศจีนเป็นประเทศที่เกิดมาคู่กับไผ่ เขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของไผ่ และใช้ประโยชน์จากไผ่ตั้งแต่ยังไม่ลืมตาไปจนกระทั่งตายจากกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในฝีมือของทางการ ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนหรือระดับรัฐบาล และหลายหน่วยงานที่ไปดูงานนั่น กลับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่จีน ไผ่ช่วยลดความยากจน ได้จริง

ทั้งนี้ ที่นักวิชาการไผ่เมืองไทย ทราบดีถึงจุดแข็งของจีน เรารู้หมดว่าเขามีดีอย่างไร แข็งจุดไหน เขารู้จักการบูรณาการงานไผ่ด้านเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ด้านวิชาการงานวิจัยและภาครัฐบาลได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจ และหากพิจารณาให้ดีแล้วเมื่อเทียบกับประเทศไทย เราอาจเป็นได้แค่ชำนาญด้านไผ่แค่หน่อเท่านั้นเอง

ที่มา โพสต์ทูเดย์