ปลูกมะละกอ อย่างไร ให้ลูกดก

การปลูกมะละกอ

บทความนี้บังเอิญผมไปเจอมา โดยเริ่มแรกเค้าบอกว่าต้นกำเนิดแนวความคิดนี้ อยู่ที่ขอนแก่น ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าได้จากแหล่งไหน และสามารถเชื่อถือได้แค่ไหน แต่ก็ขอลงเอาไว้ก่อน โดยในเคล็ดลับการปลูกมะละกออย่างไรให้ได้ลูกดก ในเนื้อหาได้แนะนำไว้ว่าเริ่มแรกควรมีการเตรียมดินให้ดีก่อน โดยเริ่มจากก่อนที่จะปลูก ก็ต้องมีการไถพรวนดินแล้วใส่ปุ๋ยคอก และค่อยนำต้นกล้าที่เตรียมไว้มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้อีกที

ก่อนลงกล้าปลูก ให้เด็ดรากแก้วออกแล้วนำปูนขาวไปทาส่วนที่เป็นแผลไว้ จะทำให้มะละกอได้ผลดก เรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรไม่รับประกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่พิจารณาได้ คือ อย่าให้ต้นกล้าขาดน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ต้นมะละกอเฉาได้


ปกติแล้ว การปลูกมะละกอ เราสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน การเจริญเติบโตนั้น จะสามารถเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด และที่สำคัญคือ จะต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขัง แฉะ เพราะมะละกอเป็นพืชที่ไม่มีความทนทานต่อการถูกน้ำท่วมขัง แต่หากสภาพดินเปรี้ยวจัด เค็มจัด ควรปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก เนื่องจากจะได้ต้นมะละกอที่แกร็น และมีการเจริญเติบโตช้า

เทคนิคง่ายๆ เมื่อต้นมะละกอได้ขนาดแล้ว คือการใช้กระดูกสัตว์ ตอกเข้ากลางลำต้นมะละกอ เพราะต้นมะละกอ จะกลัวตายมากทำให้รีบออกลูกและลูกดกมาก อันนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิง แต่เจอเทคนิคจากในเว็บ ถ้าสมาชิกท่านไหนจะลองก็ช่วยบอกผลมาด้วยว่า ได้ลูกดกจริงหรือไม่อย่างไร

การเพิ่มยอดมะละกอ โดยปกติแล้วเมื่อมียอดมะละกอหลายกิ่ง ก็จะทำให้ต้นมะละกอให้ลูกได้มากขึ้นด้วย เพราะลูกมะละกอจะออกชิดกับยอด แต่ก็มีบ้างที่ออกกลางลำต้นแต่ก็ส่วนน้อย การเพิ่มยอดให้ต้นมะละกอ ก็สามารถทำได้โดยการตัดยอดมะละกอเดิมออก เลือกเอาต้นที่มีความสูงประมาณ 70 ซม. เป็นต้นไป (ควรหาไม้ค้ำยัน) และให้บำรุงต้นด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อย่าให้ขาดน้ำ ต้นมะละกอก็จะเกิดยอดออกมาเป็น 2 ยอดแยกซ้ายขวา และตามลำต้นก็จะมียอดอ่อนแตกออกมาให้เห็นบ้าง บางรายแนะนำให้ตัดยอดออกเลยโดยวัดตั้งแต่ยอดถึงจุดที่จะตัด ประมาณ 3 – 5 นิ้ว เพื่อให้มะละกอแตกยอดใหม่เลย

เทคนิค การทำให้มะละกอติดลูกดก นั้นอาจจะทำให้ต้นโทรมเร็วหากดูแลไม่ถูกวิธี และต้นมะละกอจะหักง่ายหากไม่มีไม้ค้ำยันที่ดี แต่การทำให้มะละกอติดลูกติดต่อกันหลายปีนั้น น่าสนใจกว่า โดยเทคนิคนี้ได้จาก จ.มหาสารคาม คือการทำสาวให้มะละกอ ของคุณสนอง เศษโม้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม


ท่านได้บอกว่าหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บผลผลิตมะละกอรุ่นแรกไปแล้ว ควรจะทำสาวด้วยการตัดต้นมะละกอแล้วเลี้ยงยอดใหม่ ซึ่งหลังจากตัดต้นไปแล้วเพียง 3 เดือน ยอดใหม่ที่แตกออกมาจะเริ่มออกดอกและติดผลตรงตามสายพันธุ์เดิมและเก็บผลมะละกอดิบได้ในเดือนที่ 4 หลังจากตัดต้นแล้ว โดยเทคนิคในการทำสาวให้มะละกอนั้น คือให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร (เผื่อลำต้นมะละกอจะต้องผุเปื่อยเน่าลงมาอีกประมาณ 1 คืบ) แต่เกษตรกรจะต้องช่วยเจาะรูให้น้ำมีทางระบายออกจากลำต้นด้วย ในการทำสาวเพื่อจะให้มีการแตกยอดใหม่ที่ดีควรทำในช่วงฤดูฝน หลังจากตัดต้นมะละกอเสร็จแล้ว

ปลูกมะละกอ อย่างไร ให้ลูกดก

หลังจากตัดต้นมะละกอเพื่อทำสาวเสร็จเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์จะต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักเพื่อเร่งการเติบโตของยอดใหม่ มีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นจะมียอดมะละกอแตกออกมาใหม่หลายยอดให้คัดเลือกยอดที่สมบูรณ์ที่ สุดเหลือไว้เพียงยอดเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้ยอดเจริญแข่งกัน
ต้นมะละกอที่มีการทำสาวทุกปีจะมีการติดดกเหมือนกับต้นมะละกอปลูกใหม่ซึ่งผิด กับต้นมะละกอที่ไม่เคยทำสาวเลยจะมีการออกดอกและติดผลน้อยลง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ จะสามารถกำหนดการให้ผลผลิตด้วยวิธีการทำสาวกำหนดให้ต้นมะละกอมีผลผลิตขายได้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจนถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งราคาเฉลี่ยของมะละกอดิบในช่วงเวลาดังกล่าวจะสูงกว่าช่วงอื่น