การปลูกมะละกอหลายสายพันธุ์

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา

หลายๆ คำถามที่ว่า หากว่าจะปลูกมะละกอหลายๆ สายพันธุ์ แต่ปลูกใกล้ๆ กันในแปลงเดียวกัน จะทำให้มะละกอกลายพันธุ์หรือ ผสมพันธุ์ข้ามต้นหรือเปล่า ในที่นี้มีคำตอบคือว่า โดยปกติแล้ว เกสรพืชทุกชนิดหากไม่มีการบังคับให้ผสมกันเองแล้วจะมีตัวช่วยในการผสมเกสร เช่น แมลงต่างๆ ที่มีในสิ่งแวดล้อมรอบๆ

ขนาดที่ว่าปลูกหลายสายพันธุ์กันไกลเป็นหลายกิโลเมตร ยังมีการข้ามสายพันธุ์มากมาย อันเนื่องจากแมลงและตัวช่วยผสมเกสรนั่นเอง อาจจะได้พันธุ์ใหม่ที่มีข้อด้อยและข้อดีของหลายๆ สายพันธุ์รวมกัน


การปลูกมะละกอหลายๆ พันธุ์อยู่ในบริเวณเดียวกันจะมีการผสมข้ามพันธุ์โดยแมลง ที่มาดูดน้ำหวานแล้วเกสรตัวผู้จะติดเท้าของแมลงไปผสมกับอีกต้นหนึ่งครับ เราจึงเห็นลูกมะละกอมีรูปร่างและรสชาดเปลี่ยนไป เมื่อเอาเมล็ดไปปลูกก็จะไม่ค่อยเหมือนต้นแม่เดิม

การปลูกมะละกอหลายสายพันธุ์