ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ DRFT

DRFT หรือ Dynamic Root Floating Technique คือระบบการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิกส์

โดยที่ระบบนี้เป็นการปลูกพืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ่านรากพืชโดยตรง ให้สารอาหารเหล่านี้ในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกพืชโดยเฉพาะ ระบบ Dynamic Root Floating Technique สามารถดูรายละเอียดการปลูกได้ที่ ผัก ไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์


hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

What is Hydroponics With use of proper nutrients and the right artificial light source, todays indoor gardener can achieve amazing results.

The plants can have an ideal environment since the gardener determines everything which is normally up to mother nature. Canada is second only to Holland, for glass house vegetable production. Hydroponics is already used extensively in Canada for commercial greenhouse vegetable production. Hydroponics may also be called controlled environmental agriculture.

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ระบบ DRFT

นำฟองน้ำสำหรับเพาะ บรรจุใส่ถาดเพาะ แล้วรดน้ำให้ชุ่มก่อนนำเมล็ดไปเพาะ ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มน้ำ แล้วนำไปแตะกับเมล็ดพันธุ์ หรือคีบเมล็ดพันธุ์ใส่ในฟองน้ำ 2 – 3 เมล็ด นำผ้ามาคลุมถาดเพาะไว้เพื่อเพิ่มความชื่น รดน้ำทั้งเช้า และเย็น ระยะเวลา 3 วัน เมล็ดก็จะงอกออกจากถาดปลูกให้เห็น

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

หลังจากนั้นให้นำผ้าคลุมถาดเพาะออกและนำไปอนุบาลในโรงเรือนอนุบาลต้นกล้า เป็นระยะเวลา 4 วัน ก็จะได้ต้นกล้าที่พร้อมปลูก นำต้นกล้าที่เตรียมไว้ย้ายลงแปลงปลูก (ควรย้ายต้นกล้าในตอนเย็น) โดยให้สอดต้นกล้าเข้าทางด้านหลังของแผ่นปลูก ระวังอย่าให้ต้นกล้าเสียหาย


hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

หลังปลูก 1 วันให้เติมสารละลายธาตุอาหารตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งดูแลระบบน้ำและระบบไฟตลอดอายุการเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4- 5 วันให้งดเติมสารละลายธาตุอาหารต่างๆ แต่ให้เติมน้ำเปล่าแทน เพื่อเป็นการลดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในตัว (อายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดของพืช)

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

เมื่อทำการเพาะต้นกล้า ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ และนำลงแปลงปลูกใหม่ จึงค่อยกลับไปเพิ่มสารละลายธาตุอาหารตามแต่ละชนิดของพืชที่ต้องการสารอาหารต่างๆ และสามารถนำน้ำที่ละลายสารอาหารกลับมาใช้ใหม่ได้ในคราวต่อไป

hydroponics ปลูกผักไร้ดิน

ข้อมูลจาก : bangsaiagro dot com