การปลูกผักไร้ดินแบบประหยัด

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ใน การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ในปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง

ทั้งที่ทำกันเป็นงานอดิเรก และเป็นอาชีพกันเลยทีเดียว การปลูกผักไร้ดิน ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ Hydro 55-type สามารถปลูกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้ระบบปั๊มอากาศ กับไม่ใช่ระบบการปั๊มอากาศ นี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้การปลูกผักไร้ดินแบบประหยัดเกิดคุณภาพสูงสุด


การปลูกด้วยระบบปั๊มอากาศ มีข้อดีคือการปลูกง่ายและสะดวก ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องระบบรากพืชจะขาดออกซิเจน (หากรากขาดออกซิเจน จะทำให้เกิดอาการใบเหลือง และผลร่วง) พืชที่เหมาะสมกับระบบนี้ ได้แก่ มะเขือเทศ แตงต่าง ๆ และผักกินใบทุกชนิด ซึ่งวิธีนี้จะใช้เงินทุนสูง

แต่ด้วยวิธีการปลูกแบบไม่ใช้ระบบปั๊มอากาศ ที่ผู้ปลูกผักจะต้องมีความรู้ความชำนาญ ในการปรับหรือลดระดับสารละลายของธาตุอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงรากพืช ตามขนาดของพืชที่ปลูก ผักที่เหมาะสมในการปลูกระบบนี้คือ คึ่นช่าย ผักบุ้งจีน แน่นอนใช้เงินทุนถูกกว่าในระบบแรก การปลูกพืชแบบในระบบ ไฮโดรโปนิกส์ ส่วนใหญ่จึงเป็นการยุ่งยาก มีเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดที่ต้องจัดการ การดูแลต่างๆ และต้องลงทุนสูงพอสมควร

การปลูกผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

น.ส.มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน จึงได้คิดค้นและพัฒนา ชุดปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป สามารถซื้อได้ในราคาประหยัดและสะดวก ในการจัดวางบริเวณที่พักอาศัย สามารถดูแลได้โดยง่าย

ผักไร้ดินแบบประหยัดซึ่งนักวิจัยสาวบอกว่า ชุดปลูกพืชไร้ดินในระบบ ไฮโดรโปนิกส์ Hydro 55-type ที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถปลูกผักได้จำนวน 55 ต้นต่อรอบการเก็บเกี่ยว ต้นทุนรวมอยู่ที่ 3,000 บาท ซึ่งถูกกว่าชุดปลูกพืทชไร้ดินที่มีอยู้แล้วทั่วไปตามท้องตลาด

ทั้งนี้เนื่องจากว่าวัสดุที่นำมาทำรางในการวางระบบน้ำ หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป รวมทั้งสารละลายธาตุอาหาร ที่ใช้ในการปลูกพืชในระบบไร้ดิน ใน ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ Hydro 55-type มีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด


และที่สำคัญอย่างยิ่ง ใช้น้ำไม่มากนัก ห้วงเวลานี้เข้าสู่ภาวะภัยแล้ง ก็เข้าข่ายเป็นการประหยัดน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ หรือการควบคุมดูแลในเรื่องโรคและแมลง ที่จะมารบกวนผลผลิต โดยสามารถจัดการปัจจัยต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องมากที่สุด ส่งผลให้ต้นพืชเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่ดี

การปลูกผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

ในส่วนรวม ภาพรวมของชุดปลูกพืชไร้ดินในระบบ ไฮโดรโปนิกส์ Hydro 55-type มีข้อดี คือ สามารถปลูกพืชได้ทุกพื้นที่ เช่น บนหลังคาตึก ระเบียงบ้าน หรือจะนำไปปลูกในห้องนอนก็สามารถทำได้ เพราะใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อย รวมทั้งใช้เวลาเก็บเกี่ยวสั้น โรคพืชและแมลง เกิดน้อยมาก และที่สำคัญประหยัดแรงงาน

น.ส.มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ กล่าวอีกว่า การปลูกนี้ถือว่า ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ต้นทุนการติดตั้งระบบครั้งแรกค่อนข้างสูง ผู้ปลูกต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการเกี่ยวกับการปลูกในระบบนี้ หากไม่เข้าใจหรือปลูกแบบปล่อยทิ้ง เมื่อเกิดโรคพืชและแมลง ระบาดจะรวดเร็วและควบคุมได้ยาก

แต่ชุดปลูกผักไร้ดินนี้ถือว่า เป็นนวัตกรรม ให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ และสร้างความทสนุกสนานให้กับชีวิตคนเมือง ที่จะทดลองปลูกพืชผักไว้บริโภค ด้วยความภาคภูมิใจแก่ตนเอง

การปลูกผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

ผู้สนใจสามารารถติดต่อได้ที่ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือที่ 0-2942-8600-3 ในเวลาราชการ

ไฮโดรโปนิกส์ ผักไม่ใช้ดิน

สำหรับผู้ที่สนใจที่ปลูกผักด้วยวิธีไม่ใช้ดินนี้เป็นการค้า แต่มีงบประมาณไม่มากนัก และผู้ที่มีรายได้น้อยและบริเวณบ้านมี พื้นที่ไม่มาก หรือไม่มีส่วนที่เป็นดินเลยแต่ต้องการปลูกผักไว้บริโภคเองก็สามารถที่จะปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนี้แต่ลงทุนต่ำ กว่าได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
วิธีการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิค DWT (Deep Water Technique) เป็นวิธีการปลูกพืชผักในสารละลาย ธาตุอาหารในภาชนะที่ไม่มีการหมุนเวียนของน้ำ โดยเราสามารถจัดหาภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำได้สูง 8-10 นิ้ว และมี ขนาดเท่าใดก็ได้ขึ้นกับความต้องการและความสะดวกในการทำงาน แต่ต้องมีการเติมอากาศหรือเป่าอากาศลงในน้ำ สารละลายนั้นเพื่อการให้ออกซิเจนแก่รากพืช

hydroponics ผักไร้ดินแบบประหยัด

ใน วิธีการปลูกผักสวนครัว กับพืชผักกินใบ (ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง คะน้า คื่นฉ่าย ผักชี ฯลฯ) โดยไม่ใช้ดินแบบประหยัดนี้ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาพืชผักเขตร้อนได้ออกแบบชุดปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิค DFT นี้ ที่มีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการทำงาน 1 ชุด สามารถผลิตผักกินใบหลายชนิด เพื่อการปลูกไว้บริโภคเองหรือหากต้องการผลิตเป็นการค้าก็สามารถเพิ่มจำนวน โต๊ะขึ้นให้มากเท่าที่ต้องการและจัดระบบการปลูกหมุนเวียนให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง