ปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำลด

ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ

จังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย มีการปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำชีลด รายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ หลังแม่น้ำชีที่ลดลงเนื่องจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรตามลุ่มแม่น้ำมีพื้นที่เพาะปลูกผักเพิ่ม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ที่มหาสารคาม เกษตรกรโกสุมพิสัยไม่ห่วงเรื่องแม่น้ำชีลดระดับน้ำลงเกือบ 10 เมตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง มีการปลูกผักสวนครัวได้รับผลตอบแทนสูง เหตุน้ำลดมีพื้นที่ปลูกเพิ่ม ทั้งดินมีคุณภาพ โอ่มีรายได้ช่วงหน้าแล้งกว่าวันละ 1,000 บาท

ปลูกผักเพิ่มรายได้

นางมณีจันทร์ เธอเมืองปัก เกษตรกรปลูกผักเพิ่มรายได้ในอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงปีนี้ ทำให้ระดับน้ำชีผ่านพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ลดลงเกือบ 10 เมตร ชาวบ้านที่มีบ้านติดริมน้ำชีส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากระชัง ส่วนตนได้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ประมาณ 2 ไร่ ปลูกผักสวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือขาว หรือมะเขือเผาะไปขายที่ตลาดโกสุมพิสัย ทั้งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงเกือบ 10 เมตร ทำให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ระดับน้ำที่ลดลงไปส่งผลให้ดินมีสภาพดี


เกษตรกรผู้ปลูกผักเพิ่มรายได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง เฉลี่ยแต่ละวันจะสามารถเก็บมะเขือไปขายได้วันละกว่า 50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนถั่วฝักยาวจะนำมามัดเป็นกำๆละ 10-15 ต้นขายกำละ 10 บาท นอกจากนี้ยังมีผักสวนครัวอย่างอื่น เช่น โหระพา ผักกาดหอม ถั่วลิสง ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัววันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท