การปลูกผักสวนครัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง

การปลูก บวบเหลี่ยม ช่วง หน้า ฤดู ฝน พืช ผักสวนครัว

การปลูกผักกินเองตามมีตามเกิด กับการปลูก ผัก สวนครัว รั้วกินได้แบบพอเพียง ไม่เหมือนกันซะทีเดียว

แต่ความหมายของ สวนครัว ก็ไม่ได้หนีห่างกันนัก เพราะความพอเพียง อยู่ที่ตัวเรากำหนด ว่าแค่ไหน ระดับใด ขนาดไหนถึงไหว และขนาดไหนถึงเรียกว่า เกินตัว คำว่าพอเพียงที่เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หลายคนทราบกันดีแล้ว


แต่การอยู่รอดในแบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยการปลูก ผัก สวนครัว กินเอง ไม่ง่าย ไม่ว่าจะด้วยพิษเศรษฐกิจ หรือการเมือง ประชาชนอย่างเราก็ยังต้องแบกรับภาระอยู่ร่ำไป ดังนั้นการมีปัญหาให้น้อยที่สุด อาจเป็นทางรอดสุดท้ายที่พอทำได้ ด้วยการพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริฯ ของ ร.9 อย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว ที่รัฐแนะนำ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลูก สวนครัว เถอะ

ผักหลายชนิดไม่จำเป็นต้องซื้อ สามารถปลูกเองได้ ทั้งในกระถาง หรือภาชนะปลูกอย่าง ขวด แก้ว ก็สามารถทำได้ง่าย อาศัยดินดีผักก็โตเร็ว ได้ผลผลิตไว้กินในครัวเรือนได้ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ต่อเนื่อง หากปลูกเป็นการค้า จะต้องศึกษาวิธีการให้รัดกุมกว่าการปลูกกินเอง เหลือไว้ขาย

การปลูก ผัก สวนครัว แบบ เศรษฐกิจพอเพียง

สวนครัว ที่นิยมปลูก ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

ผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเยอะมาก แต่ยกตัวอย่างมาดังนี้ เพราะเห็นว่า จำเป็นต้องมีติดครัวเอาไว้ และราคาค่อนข้างสูง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มาก

การปลูกตะไคร้ ผัก สวนครัว แบบ เศรษฐกิจพอเพียง

ตะไคร้ กะเพรา โหระพา

ขุดดินและตากดินไว้ประมาณ 7 – 10 วัน ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดินที่จะปลูกก่อนนำตะไคร้ไปปลูก โดยนำพันธุ์ที่เตรียมไว้ตัดใบออก ให้เหลือต้นยาว ประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร มาแช่น้ำประมาณ 5 – 7 วัน เพื่อให้รากงอก รากที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม นำไปปลุกในแปลงวางต้นพันธุ์ ให้เอียง 45 องศา ไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดิน จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม ตะไคร้อายุประมาณ 2 เดือนก็สามารถนำมาทำอาหารได้แล้ว


การปลูกข่าแบบพอเพียง

ขิง ข่า พืชตระกูลหัว

ขุดหลุมพรวนดิน และตากดินไว้ 1 อาทิตย์ แล้วผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้เอง แกลบดิบ เศษหญ้า เศษฟาง เศษใบไม้ ต้องเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ใช้ฟางหรือเศษวัชพืชแห้งคลุมหน้าดิน แล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการบ่มดิน ใช้หัวหรือแง่งแก่จัด จะให้ผลดีกว่าหัวหรือแง่งอ่อน ตัดเป็นท่อนยาว 3-4 นิ้ว มีข้อ ตา 4-5 ตา แผลที่เป็นรอยตัด ให้เอาปูนแดงกินหมากทาทุกแผล จากนั้นให้นำไปผึงลมในร่มปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงนำไปปลูกโดยการวางท่อนพันธุ์แบบนอนทางยาว โดยให้ส่วนตาชี้ขึ้นด้านบน จัดรากให้ชี้กางออกรอบทิศทาง ใส่หลุมละ 1-2 หัว ห่างกัน 1-2 ฝ่ามือ แล้วกลบดินโดยทำเป็นโคกสูงขึ้นมาเล็กน้อยๆ ไม่ต้องกดดินให้แน่น แล้วคลุมหน้าดินด้วยฟางหรือเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้ง เพื่อเก็บรักษาความชื้นหน้าดิน หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วให้รดน้ำตาม หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 15-20 วัน รากจะเริ่มเดิน ในช่วงนี้ควรให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง และให้น้ำผสมปุ๋ยน้ำทำเอง 7-10 วันครั้งเดี๋ยวก็โตเป็นต้นต่อไป

การปลูกขมิ้น ผัก สวนครัว แบบ เศรษฐกิจพอเพียง

ขมิ้น กระชาย

ขมิ้นชันสามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมควรเป็นดินที่ระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขัง ถ้าเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน การเตรียมดินก็ต้องพรวนดินก่อน การปลูกขมิ้นชันอาจใช้ท่อนพันธุ์ได้ 2 ลักษณะคือใช้หัวแม่ และใช้แง่ง ถ้าปลูกโดยใช้หัวแม่ที่มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ขนาดน้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม/หัว ขมิ้นชัน

เมื่อเริ่มงอกยาวประมาณ 5-10เซนติเมตร ต้องรีบทำการกำจัดวัชพืช เนื่องจากขมิ้นชันหลังจากงอกจะเจริญเติบโตแข่งกับวัชพืชไม่ได้ และใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 50 กก./ไร่ เมื่อกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ควรพรวนดินกลบโคนแถวขมิ้นชันด้วย หลังจากนั้นกำจัดวัชพืชอีก 2-3 ครั้งก็พอ

การปลูกมะนาว ผัก สวนครัว แบบ เศรษฐกิจพอเพียง

มะกรูด มะนาว

มะกรูดปลูกได้ดีในดินทุกชนิด ระยะปลูกมะกรูดนั้นปลูกได้หลายระยะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และพื้นที่ของผู้ปลูก ซึ่งระยะปลูกไม่ควรติดกันเกิน 1 เมตร การเตรียมเดินเหมือนการปลูกไม้ผลทั่วไป ขุดหลุม รองก้นหลุมด้วยขี้วัวผสมดิน น้ำต้นกล้าลงปลูก กลบดิน รดน้ำ คลุมฟาง และทำหลักปักกับต้นเพื่อกันโยกเวลาลมพัด ในการปลูกปีแรกนั้นแนะนำว่าควรทำที่พรางแสง หรืออาจจะปลูกต้นกล้วยระหว่างแถว ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการปลูกของผู้ปลูกแต่ละราย

สวนครัว อื่นๆ

วิธีปลูกพริกขี้หนูสวนยังไงให้ดก

เช่น พริก มะเขือ แตงกว่า บวบ มะเขือเทศ มะระ ถั่วฝักยาว หรือเน้นไปในสิ่งที่เป็นด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกทุกอย่างที่กิน หรือ กินทุกอย่างที่ปลูก สามารถค้นหาได้จากในเว็บนี้

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการที่จะ ปลูกผัก สวนครัว เพื่อเลี้ยงชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักการอยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9..